Dolne źródło pompy ciepła

Dolne źródło pompy ciepła

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Aby pompa ciepła działała zgodnie z przeznaczeniem, czyli przenosiła ciepło o niższej temperaturze do pomieszczeń, gdzie panuje temperatura wyższa, a tym samym ogrzewała dom, niezbędne jest źródło, z którego instalacja będzie owo ciepło czerpać.

Źródło ciepła dla systemu ogrzewania domu opartego na pompie ciepła określane jest mianem źródła dolnego. Ciepło to zakumulowane jest w gruncie, wodach gruntowych lub powietrzu. Pompa, napędzana energią elektryczną, przenosi je z obszaru źródłowego do pomieszczeń w domu, a w międzyczasie zachodzi reakcja fizykochemiczna, dzięki której pokoje są ogrzewane do temperatury wymaganej przez domowników. Nie byłoby to jednak możliwe bez elementu systemu grzewczego, zwanego kolektorem, który „odbiera” ciepło zgromadzone w gruncie lub powietrzu.

Najczęściej wykorzystywanym źródłem dolnym jest grunt. W tym przypadku zamontować można kolektory poziome lub pionowe. Pierwsze są najbardziej popularne. To rurki z polietylenu wypełnione glikolem, które zakopuje się na głębokości 1,5 m. Muszą być rozstawione co 1 metr. Ważne jest, aby działka, pod którą zostanie umieszczony kolektor, była wolna od jakiejkolwiek zabudowy. Musi też być przynajmniej 2 razy większa od powierzchni ogrzewanego domu. Alternatywą dla kolektorów poziomych są rury pionowe, bowiem powierzchnia działki, pod którą zostaną wkopane, może być o wiele mniejsza. Kolektory (również wykonane z polietylenu) umieszcza się w odwiertach o głębokości najczęściej 30 metrów (a nawet do 200 m), w odległości do 5 metrów od siebie i łączy za pomocą U-kształtki. Oczywiście działka również nie może być zabudowana. Spotyka się również kolektory spiralne.

Jeśli parcela, na której ma stanąć dom, jest bogata w warstwy wodonośne, wówczas najlepszym źródłem ciepła będą wody gruntowe – zapewnią wysoką wydajność grzewczą, a poza tym będą najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, bo temperatura wód głębinowych to 10 stopni Celsjusza niezależnie od pory roku. Funkcję kolektora będzie w tym przypadku pełnić studnia głębinowa (a zasadzie dwie: czerpalna i chłonna do zrzutu wody).

Ciepło może być też uzyskiwane z powietrza – jest zasysane z zewnątrz, a później usuwane, gdy następuje jego schłodzenie w parowniku. To zdecydowanie najtańsze źródło dolne, ale w srogie zimy może okazać się niewystarczające i wiązać się ze wzrostem rachunków za prąd. Każdemu z dolnych źródeł przyjrzymy się niebawem szczegółowo w kolejnych wpisach na blogu Budotom.