Ustawa o OZE z podpisem prezydenta

Ustawa o OZE z podpisem prezydenta

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Prosumenci energii elektrycznej pochodzącej odnawialnych źródeł energii (wiatr, promienie słoneczne) mogą już zacierać ręce z radości. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał przed kilkoma dniami ustawę o OZE, co oznacza, że już niebawem możliwa będzie sprzedaż do sieci przesyłowej produkowanej przez siebie energii.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii została przyjęta przez posłów 20 lutego. Wcześniej zgłoszono do niej korzystne dla prosumentów poprawki autorstwa PSL, ale rząd i senatorowie nie chcieli zgodzić się na ich przyjęcie. Ostatecznie jednak atrakcyjne ceny gwarantowane pozostały w tekście ustawy i zostały w Sejmie obronione oraz podpisane przez głowę państwa. Oznacza to, że nowe prawo, mające na celu umożliwienie zrównoważonego rozwoju krajowej energetyki, wspieranie innowacji ekologicznych i konsolidację rozproszonych instalacji OZE, niebawem wejdzie w życie.

Co zakłada ustawa? Przede wszystkim nakłada ona na producentów i dystrybutorów prądu obowiązek zakupu energii od prosumentów posiadających mikroinstalacje o mocy do 3 MW. Ceny gwarantowane są na 15 lat, chociaż dotyczą jedynie 300 pierwszych wyprodukowanych megawatów. Kwota za 1 kilowatogodzinę jest stała dla właścicieli wiatraków, minielektrowni wodnych oraz paneli słonecznych i wynosi 0,75 zł. Z kolei dla instalacji o mocy do 10 MW również przeznaczone będą taryfy gwarantowane, ale cena za 1 kWh będzie się różnić w zależności od tego, czy do czynienia będziemy mieć z farmą fotowoltaiczną, czy też z biogazem.

Nowe prawo utrzymuje do końca 2015 roku okres, w którym instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać tzw. zielone certyfikaty. Później będą mogły się również o nie starać elektrownie przemysłowe, które wygrają przetargi przeprowadzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty prezydenckiego podpisu, zaś część jej zapisów nabierze mocy prawnej dopiero z początkiem przyszłego roku.

Twórcy ustawy liczą na to, że zachęci ona Polaków do znacznie częstszego decydowania się na wyposażanie domostw w instalacje fotowoltaiczne lub wykorzystujące energię wiatrową. Nie tylko wpłynie to na rozwój nowoczesnych technologii i poprawę ochrony środowiska, ale też zapewni nowe miejsca pracy. Ponadto centralizacja instalacji OZE i wpięcie ich ogólnopolską sieć przesyłową będzie skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego kraju.