Przegląd nowości: rekuperatory Panasonic z wymiennikiem DX

Przegląd nowości: rekuperatory Panasonic z wymiennikiem DX

Do oferty firmy Panasonic trafiły nowe rekuperatory z wymiennikiem DX i systemem oczyszczania powietrza Bioxigen przeznaczone do budynków o komercyjnym zastosowaniu. Zapewniają one odzysk do 77 procent ciepła z wywiewanego powietrza.

Mniejsze zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu komfortowej temperatury we wnętrzu pomieszczenia – takie ambitne cele postawili przed sobą projektanci z firmy Panasonic odpowiedzialni za zadanie zaprojektowania nowej jednostki rekuperacyjnej. Z zadania wywiązali się w stu procentach. Stanowiące efekt ich badań i prac urządzenie jest wyposażone w wymiennik ciepła DX z przepływem przeciwprądowym. Dzięki temu o 20 procent zostaje zmniejszone obciążenie klimatyzacji, ale – dzięki sprawności odzysku temperatury na poziomie 77 procent – rekuperator jest w stanie zachować wysokie parametry efektywności nawet w okresie zimy, Zastosowany w jednostce wymiennik wyposażono w kanał obejściowy. Pozwala on na bezpośrednie nawiewanie powietrza z zewnątrz do budynku wtedy, gdy ma ono odpowiedni zakres chłodu, co zmniejsza zużycie całego systemu.

To nie jedyne zalety nowej jednostki rekuperacyjnej produkcji Panasonic. Zapewnia ona również wysoką czystość powietrza dostarczanego do wnętrz. Dzieje się tak za sprawą systemu Bioxigen. Uruchamia się on w trakcie pracy wentylatora i ma działanie antybakteryjne. Filtry o klasie skuteczności G4 (wykonane z syntetycznego materiału) są zamontowane na wlocie świeżego i powrotnego powietrza – zatrzymują większe pyłki roślinne oraz grubszy pył metalurgiczny.

Wśród pozostałych rozwiązań technicznych opisywanego urządzenia warto zwrócić uwagę na wężownicę DX (R410A), w którą wyposażono sekcję zasilania jednostki, elektromagnetyczny zawór rozprężny, filtr freonu, kontaktowe czujniki temperatury w linii freonu ciekłego i gazowego oraz czujniki NTC w obydwu torach przepływu. Wbudowano również skrzynkę elektryczną służącą do sterowania prędkością wentylatora wewnętrznego oraz komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Przyłącza kanałów mają formę okrągłych kołnierzy z tworzywa sztucznego.

Rekuperator współpracuje z jednostkami wewnętrznymi ECOi o wydajności 3 kW, 4 kW lub 4,5 kW i można je kontrolować za pomocą sterownika CZ-RTC2.