Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Program Prosument rusza 24 kwietnia 2015 roku

Program Prosument rusza 24 kwietnia 2015 roku

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii już niebawem wejdzie w życie, a prosumenci, czyli posiadacze małych instalacji fotowoltaicznych i przydomowych elektrowni wiatrowych, będą mogli odsprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci przesyłowej. Pod koniec kwietnia preferencyjne kredyty dla prosumentów wprowadzi BOŚ Bank, który obsługuje Program Prosument finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski o kredyty z dopłatą wspierające zakup i montaż instalacji OZE będzie można składać od 24 kwietnia. O finansowanie mogą starać się osoby prywatne, ale także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Co istotne: dowolna firma będzie mogła wykonać dofinansowywaną instalację, o ile wcześniej spełni kryteria określone przez NFOŚiGW i dostarczy dokumenty zgodne z przyjętymi przez BOŚ Bank zasadami kredytowymi.

Koszty kwalifikowane całej inwestycji mogą stanowić nawet 100 proc. wsparcia pieniężnego w ramach Programu Prosument, dodatkowo dopłata ze środków Funduszu może wynieść do 40 proc. Kredyt można zaciągnąć na maksymalny okres 15 lat, przy czym oprocentowanie jest stałe i wynosi 1 procent w skali roku.

Program Prosument skierowany jest do osób chcących zakupić nie tylko instalacje fotowoltaiczne i pozyskujące energię elektryczną z siły wiatru, ale również do zainteresowanych pompami ciepła i kotłami spalającymi biomasę.

Bank Ochrony Środowiska z wyprzedzeniem przedstawił kryteria programu, aby dotrzeć z najważniejszymi informacjami do wszystkich zainteresowanych jeszcze przed rozpoczęciem programu.

Instalacje montowane w ramach Programu Prosument muszą być objęte przynajmniej pięcioletnią gwarancją producenta. Z kolei wykonawcy mają obowiązek udzielić trzyletniej rękojmi na sprawne ich funkcjonowanie. Ponadto akces do wspólnego programu BOŚ Banku i NFOŚiGW wymaga złożenia pakietu dokumentów, wśród których należy wymienić oświadczenia dotyczące posiadania uprawnień do montażu instalacji oraz spełniania przez zamontowane urządzenia określonych przez Fundusz parametrów, w tym wymagań dotyczących jakości i efektywności, potwierdzonych stosownymi certyfikatami.

W przypadku okresów kredytowania dłuższych niż pięcioletnie, obok gwarancji jakości i rękojmi, niezbędne będzie przedstawienie dodatkowych elementów zabezpieczenia kredytu – pięcioletnie gwarancje bankowe. W odniesieniu do firmy instalacyjnej taka gwarancja powinna być wystawiona na kwotę równą 10 procent wykonanych w ramach Programu Prosument instalacji – ale nie mniej niż 150 tys. zł, a producenta – na 10 procent wartości sprzedanych w ramach Programu urządzeń, przy minimalnym progu 500 tys. zł. Jeżeli wykonawca instalacji bądź jej producent nie uzyskają gwarancji, wówczas klient będzie musiał przedstawić innego rodzaju zabezpieczenia kredytu (poręcznie osoby trzeciej bądź inne zabezpieczenie majątkowe. Niespełnienie kryteriów w ciągu 36 miesięcy od daty uruchomienia dotacji może grozić jej cofnięciem. Instalacje będą kontrolowane przez specjalistów NFOŚiGW.

W tym roku na wsparcie OZE w ramach Programu Prosument zostanie przekazanych łącznie 200 mln zł.