Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Typy akumulatorów do instalacji fotowoltaicznych

Typy akumulatorów do instalacji fotowoltaicznych

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Instalacja fotowoltaiczna bez zestawu akumulatorów nie będzie stuprocentowo spełniać wymagań. Dlaczego? Bowiem brak urządzenia, które będzie magazynować energię elektryczną wyprodukowaną w czasie, gdy nie jest ona na bieżąco zużywana (np. gdy nie ma nas w domu), oznaczać będzie bardzo duże straty. Stąd też, jeżeli chcemy korzystać z „zielonego” prądu także po zmroku, a nie pobierać go z sieci dystrybucyjnej, wówczas konieczne jest wyposażenie systemu OZE w akumulator.

Na rynku dostępne są w zasadzie trzy typy akumulatorów używanych w instalacjach fotowoltaicznych. Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z nich. Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnione są baterie klasyczne, czyli takie, w których ogniwo wypełnione jest ciekłym elektrolitem – wodnym roztworem kwasu siarkowego. Elektrody wykonane są z ołowiu i tlenku ołowiu. Baterie tego typu powinny posiadać pancerną płytę dodatnią. Zwracamy również uwagę na to, aby tradycyjny akumulator wyposażony był także w rekombinator gazów oraz system mieszania elektrolitu. Ten pierwszy obniża konieczność częstych przeglądów i wymagania wentylacyjne. Drugi zaś przydają się w przypadku, gdy czas ładowania baterii jest długi.

Sporą popularnością wśród projektantów i wykonawców systemów OZE cieszą się obecnie akumulatory żelowe. W tym przypadku elektrolit przyjmuje postać – jak sama nazwa wskazuje – żelu. Na tle innych urządzeń baterie tego typu wyróżnia wysoka sprawność ładowania. Istotne są również mniejsze wymagania dotyczące wentylacji. Dodatkowo nie dochodzi do procesu rozwarstwiania elekrolitu w sytuacji wolnego ładowania. Akumulatory żelowe powinny być stosowane w słonecznych instalacjach OZE o niestabilnej sieci zasilającej.

Ostatni typ baterii wykorzystywanych w instalacjach fotowoltaicznych to akumulatory oparte na technologii AGM, w których cały elektrolit jest skupia się w separatorach – matach z włókna szklanego. Są one umieszczone są pomiędzy ołowiowymi płytami akumulatora, dzięki czemu elektrolit nie wycieknie z uszkodzonego urządzenia. Akumulator AGM może zostać zamontowany w dowolnej pozycji. Można z niego uzyskać większej wartości natężenia prądu oraz mocy w przypadku krótkich czasów wyładowania. Nie bez znaczenia jest też niższy koszt początkowy urządzenia, jak również wysoki poziom koncentracji energii oraz skuteczne odprowadzenie ciepła powstającego podczas przepływu prądu. Akumulator AGM nie będzie jednak przydatny w przypadku magazynów energii większej mocy, ponieważ oferuje najkrótszy okres eksploatacji oraz najmniejszą ilość cykli ładowania- rozładowania.