Czy instalacja fotowoltaiczna może służyć podgrzewaniu wody użytkowej?

Czy instalacja fotowoltaiczna może służyć podgrzewaniu wody użytkowej?

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Instalacja wykorzystująca energię słoneczną do produkcji prądu służy przede wszystkim zasilaniu urządzeń elektrycznych, w które wyposażone jest gospodarstwo domowe. Jej nadwyżki mogą być magazynowane w akumulatorach do późniejszego wykorzystania lub odsprzedane do sieci przesyłowej (zgodnie z zapisami nowej ustawy o OZE). Czy instalacja fotowoltaiczna może służyć innym celom np. podgrzewać wodę użytkową?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka: tak, może. Ale zawsze znajdzie się jakieś „ale” i tak jest właśnie w tym przypadku. Instalację FV można wykorzystywać do podgrzewania wody użytkowej lecz nie może być ona głównym tego źródłem, a jedynie pomocniczym. Woda będzie ogrzewana z tego źródła jedynie w sytuacji, gdy instalacja fotowoltaiczna będzie pracować, a wytwarzany prąd zasili wszystkie urządzenia podłączone do sieci, które w danym momencie będą włączone. Jeżeli pojawią się nadwyżki, których nie da się zmagazynować, „uciekną” one do sieci. Zastosowanie tzw. filtra energii może przekierować je do ogrzania zbiornika z wodą użytkową.

W zbiorniku musi zostać zamontowana specjalna grzałka, która zamieni energię elektryczną w cieplną. Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej jako dodatkowego źródła grzewczego wody użytkowej pozwala na znacznie większe zużycie produkowanej przez nią energii. Obecnie prąd pochodzący z tego źródła jest wykorzystywany przez gospodarstwo domowe zazwyczaj w 50 – 60 proc., ogrzewanie wody może zwiększyć tą wartość nawet do 80 proc.