Montaż pompy ciepła – cz. II

Montaż pompy ciepła – cz. II

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

W jednym z poprzednich wpisów przedstawiliśmy pierwsze etapy montażu pompy ciepła (wskazując szczególnie kroki niezbędne przy instalacji pompy współpracującej z gruntowymi źródłami ciepła). Dziś kontynuujemy temat.

Kolejny krok to umieszczenie w odwiercie albo wykopie (zależnie od zastosowanej technologii) sond lub kolektorów płaskich. Ich ilość uzależniona jest od mocy zastosowanej pompy ciepła. Kolektory i sondy pozostają pod próbą ciśnieniową, a wykop lub odwiert zasypany zostaje mieszanką bentonitowo-żwirową.

Po zakończeniu montażu kolektorów lub sond dolnego źródła ciepła, niezbędne jest wprowadzenie rur do budynku. Podłącza się je do rozdzielacza, a następnie rury zostają poprowadzone do domu. Gdy ten etap prac zostaje zakończony, wówczas następuje ponowna próba ciśnieniowa. Jeśli cały układ dolnego źródła ciepła przejdzie ją pomyślnie, można wypełnić kolektor i rurociąg czynnikiem chłodniczym. Nieco inaczej wygląda procedura w przypadku montażu pompy powietrznej. Wówczas ciągi wentylacyjne, które łączyć będą elementy pompy split wewnątrz i na zewnątrz domostwa lub dostarczać powietrze do pompy monoblok umieszczonej np. w piwnicy, należy uwzględnić już na etapie projektu budowlanego, a przed montażem pompy i uruchomieniem układu sprawdzić, czy są szczelne.

Pozostaje jeszcze zamontować serce układu, czyli samą pompę ciepła w miejscu dlań przeznaczonym, jak też zbiornik na ciepłą wodę użytkową oraz niezbędną armaturę. Do układu należy oczywiście przyłączyć system grzewczy zastosowany w pomieszczeniach. Jak wspomnieliśmy wcześniej, najlepiej do tej roli nadaje się ogrzewanie podłogowe lub ścienne. Pomieszczenie na pompę ciepła powinno umożliwiać dodawanie nowych urządzeń (np. większego zbiornika na CWU, gdy rodzina się powiększy o kolejnego członka). Po zakończeniu montażu następuje uruchomienie systemu grzewczego, chłodniczego oraz ciepłej wody użytkowej. Przeprowadzana jest także regulacja układu.