ABC fotowoltaiki: Słońce

ABC fotowoltaiki: Słońce

Na naszym blogu poruszaliśmy już wiele aspektów związanych z fotowoltaiką, tymczasem nie wspomnieliśmy jeszcze ani słowem o tym, bez czego energetyka słoneczna w ogóle nie mogła być zaistnieć. Zresztą nie tylko ona, bowiem nasza dzisiejsza bohaterka dba o to, aby na naszej planecie mogło dalej rozwijać się życie. Mowa oczywiście o najbliższej nam gwieździe – Słońcu.

Słońce to centralna gwiazda Układu Słonecznego, wokół której krążą wszystkie planety. Ziemia jest trzecią najbliższą jej planetą; okrąża Słońce w ciągu 365 dni. Odległość naszego globu od Słońca wynosi 149 600 000 km, czyli 8 min. i 19 sek. świetlnych – właśnie w takim czasie światło generowane przez gwiazdę dociera do Ziemi.

Nasze Słońce jest obecnie żółtym karłem. Oznacza to, że jest na drugim etapie życia gwiazdy. Każde ciało niebieskie kiedyś się rodzi i kiedyś umiera. Wiele gwiazd, które widzimy na nocnym niebie już wybuchło, po prostu są od nas tak daleko, że ich światło, wyemitowane miliony lat temu, wciąż do nas dociera.

Słońce powstało przed 4,5 mld lat na skutek kolapsu grawitacyjnego. Naukowcy szacują, że jego kres nastąpi również za 4,5 mld lat. Jego eksplozja pochłonie wszystkie planety Układu Słonecznego, ale na Ziemi od dawna nie będzie już wtedy istnieć życie.

Najbliższa nam gwiazda jest ogromna. Dość powiedzieć, że jej masa jest 333 tysięcy razy większa od masy Ziemi, co stanowi ponad 99 proc. masy całego Układu Słonecznego. 73 proc. składu fotosfery Słońca to wodór, zaś 28,85 proc. – hel. Na pozostałe 1,69 proc. składają się takie pierwiastki jak: tlen, azot, żelazo i węgiel.

Dzięki Słońcu istnieje wszelkie życie na Ziemi. Gwiazda ma też wpływ na pogodę, a dziś możemy dzięki promieniom słonecznym wytwarzać czysty prąd. Znaczenie najbliższej na gwiazdy dla cywilizacji jest wręcz olbrzymie. Trudno się dziwić, że przed wiekami postrzegane było ono jako bóstwo, a dzieła poetów i malarzy inspiruje po dziś dzień.