Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Ciepło pochodzące z promieni słonecznych

Ciepło pochodzące z promieni słonecznych

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Energia słoneczna pozwala nie tylko zapewnić naszemu domowi stały dopływ prądu. Dzięki fotowoltaice można również ogrzewać dom z chłodne dni. Wykorzystywana do tego jest instalacja współpracująca z kolektorami słonecznymi.

Istnieją dwa sposoby wykorzystywania energii słonecznej do ogrzewania budynku: pasywny i aktywny. Rozwiązanie pasywne polega na takim zaprojektowaniu domu, aby w pełni wykorzystywał padające na niego promienie słoneczne. Przede wszystkim mowa tu o takim usytuowaniu domostwa, aby nic nie zakłócało dostępu światła słonecznego. Obiekt powinien być też otwarty na promienie słoneczne. Co to znaczy? Projekt powinien zakładać duże powierzchnie przeszklone na południowej stronie budynku. To jednak nie wszystko – niezbędna jest poprawa izolacyjności cieplnej domu. Można to uczynić poprzez poprawę przegród zewnętrznych i pokrycia dachowego, zwłaszcza na północnej stronie. Takie kroki pozwolą w pełni wykorzystać naturalne ogrzewanie budynku, na który padają promienie słoneczne, bez wykorzystania instalacji PV. Jak duże są oszczędności? Według szacunków ekspertów mogą sięgać do 30 proc. Jeżeli rachunek za ogrzewanie niższy o taką wartość jest dla nas satysfakcjonujący, wówczas na tym możemy poprzestać.

Jeżeli jednak chcemy ograniczyć je do absolutnego minimum, wtedy konieczna będzie inwestycja w rozwiązanie aktywne, czyli instalację kolektorów słonecznych. Pozwalają one na konwersję energii słonecznej na energię cieplną, która służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oczywiście instalacja tego typu może też być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń (funkcjonują też rozwiązania mieszane, tzw. kombi), ale wymaga to m.in. instalacji znacznie większej ilości kolektorów zamontowanych na dachu budynku.