Budotomu słownik fotowoltaiki: A

Budotomu słownik fotowoltaiki: A

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

W nowym cyklu wpisów na blogu Budotom będziemy krótko, zwięźle i na temat opisywać najważniejsze pojęcia z dziedziny fotowoltaiki. Mamy nadzieje, że nasz słownik zaspokoi podstawową wiedzę na temat energetyki słonecznej. Część opisywanych haseł znalazła już rozwinięcie we wcześniejszych wpisach, a o niektórych wspomnimy szerzej w przyszłości. Na pierwszy ogień idzie oczywiście litera A.

A

AC

Oznaczenie prądu zmiennego (od angielskich słów alternating current). O prądzie zmiennym więcej tutaj.

Amper

To jednostka natężenia prądu w układzie SI. Oznacza gęstość ładunku elektrycznego przepływającego przez powierzchnię w jednostce czasu. Amper odpowiada jednemu kulombowi przepływającemu przez powierzchnię w ciągu sekundy lub 6.241 × 1018 elektronów. Nazwa pochodzi o nazwiska francuskiego fizyka Andre Ampere’a (1775-1836). Amper oznacza się symbolem A.

Amperogodzina

Ilość energii elekrtycznej, która odpowiada przypływowi prądu o natężeniu 1 A w ciągu godziny. W amperogodzinach mierzy się pojemność akumulatorów, czyli wskazuje się, jak długo są w stanie zasilać obwód prądem o określonym natężeniu. Amperogodziny oznacza się symbolem Ah.

Amperomierz

Urządzenie wykorzystywane do pomiaru natężenia prądu elektrycznego.

Akumulator

Odwracalne ogniwo galwaniczne, które przeznaczone jest do wielokrotnego magazynowania i oddawania energii elektrycznej w postaci chemicznej. Najważniejszy parametr akumulatora – pojemność – wyraża się w amperogodzinach. Więcej informacji o akumulatorach fotowoltaicznych znajdziesz tutaj.

Autonomiczny system fotowoltaiczny

Układ fotowoltaiczny, który w pełni zaspokaja potrzeby gospodarstwa domowego na energię elektryczną. Składa się z paneli słonecznych, inwertera, akumulatorów oraz specjalistycznego okablowania. Podłączony jest do domowej instalacji elektrycznej.

Azymut

Określenie kierunku południowego wykorzystywane w fotowoltaice. Jego kąt oznacza odchylenie powierzchni modułu fotowoltaicznego od kierunku południowego.

CDN