Za pięć lat w Polsce będzie 100 tys. instalacji fotowoltaicznych

Za pięć lat w Polsce będzie 100 tys. instalacji fotowoltaicznych

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Do 2020 roku moc polskich instalacji fotowoltaicznych ma wzrosnąć do 800 MW, co znaczy, że będzie 30 razy większa niż dziś. Czeka nas więc prawdziwy boom na baterie słoneczne. Do poziomu Niemiec wciąż nas jednak daleko, ale zmienić to może ustawa o OZE.

Mieczysław Koch, wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, stwierdził w wywiadzie dla portalu Newseria, że w 2013 roku 1,2 MW energii elektrycznej pochodziło z instalacji fotowoltaicznych. W I kwartale bieżącego roku jest to już 27 MW, czyli nastąpił dwudziestokrotny wzrost.

Obowiązująca od początku tego miesiąca ustawa o OZE, a przede wszystkich zapisy prosumenckie, które zawiera, może wpłynąć na zwiększenie tego wskaźnika o 30 razy w ciągu najbliższych pięciu lat. W 2020 roku w Polsce może być aktywnych 100 tys. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 800 MW.

Standardowa instalacja fotowoltaiczna używana w Polsce może generować rocznie 3 tys. kWh energii, czyli o blisko tysiąc kWh więcej niż zużywa typowe domostwo. Nadwyżki będzie można więc sprzedawać do sieci przesyłowej. Ustawa o OZE gwarantuje, że przez pierwsze 15 lat funkcjonowania instalacji baterii słonecznych kwota odsprzedaży będzie gwarantowana, a stawka wyższa od cen rynkowych.

Sceptyczni w stosunku do fotowoltaiki utrzymują, że w polskim klimacie użycie baterii słonecznych do produkcji prądu jest mało efektywne. Mieczysław Koch zwrócił uwagę na Niemcy, które leżą na tej samej szerokości geograficznej co Polska, mają zbliżony klimat, a mimo to moc instalacji pozyskujących energię elektryczną z promieni słonecznych sięga już ponad 30 tys. MW. Podkreśla, że bez znaczenia jest to, że w nocy panele nie działają (co oczywiste), a ich efektywność spada (ale nie zanika), gdy niebo jest zasnute chmurami.

Fakt, że ustawa o OZE sprzyja prosumentom, a podłączenie instalacji słonecznej jest stosunkowo proste, zaś na jej zakup i montaż można otrzymać dofinansowanie, powinien wpłynąć na prawdziwy boom na fotowoltaikę.