Gruntowa pompa ciepła – odwierty

Gruntowa pompa ciepła – odwierty

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Pompa ciepła pozyskująca ciepło z wód gruntowych lub samego gruntu wymaga umieszczenia pod ziemią kolektora lub pompy. W przypadku kolektorów pionowych i pomp niezbędne jest uprzednie wykonanie odwiertu, w którym zostanie osadzony element układu.

Kolektor pionowy nazywany jest sondą gruntową. Podobnie jak kolektor płaski, wykonany jest z rurek, w których znajduje się glikol – czynnik chłodniczy. Kolektor poziomy wymaga wykopu, który nie jest tak głęboki jak odwiert pod sondę, ale znacząco ogranicza wykorzystanie powierzchni – w miejscu, gdzie pod ziemię trafi instalacja dolnego źródła ciepła nie będzie można niczym zasłonić (np. garażem, tarasem, basenem). W przypadku sondy gruntowej ten problem znika, bowiem konieczna wolna powierzchnia będzie znacząco mniejsza.

Użycie kolektora pionowego lub pompy głębinowej nie będzie możliwe bez wykonania odwiertu o odpowiedniej głębokości. W przypadku sondy gruntowej nieodzowny będzie odwiert próbny, który pozwoli ustalić budowę hydrogeologiczną gruntu i jego pojemność cieplną. Ważna też jest wilgotność – piaszczysty grunt będzie miał niekorzystne parametry. Wszelkie obliczenia (np. dotyczące przewodzenia cieplnego skał) powinny zostać oparte o próbne wiercenia – dzięki temu będą one jak najdokładniejsze.

Przed odwiertami należy zdobyć wszelkie zezwolenia na prace geologiczne i załatwić całą biurokratyczną otoczkę. Ważne jest, aby wiercenia i umieszczenie sond lub pomp głębinowych zakończyło się jeszcze przed nastaniem pierwszych mrozów.

Metoda wykonywania odwiertów zależy od rodzaju gruntu. W przypadku gruntów miękkich będzie do wiercenie obrotowe z płuczką, zaś w wypadku gruntów twardych – wiercenie obrotowo-udarowe z młotkiem dolnych. Wszystkie wykonuje się wiertnicą mechaniczną zgodnie z przepisami prawa górniczego i geologicznego.