Słownik fotowoltaiczny: K

Słownik fotowoltaiczny: K

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

W naszym słowniku pojęć z dziedziny fotowoltaiki dotarliśmy do litery K. Dziś zatem kolejne hasła, które rozszerzą, mamy nadzieję, Waszą wiedzę na temat energetyki słonecznej.

K

Kąt azymutu

Jego wartość wskazuje na to, jak bardzo ustawienie instalacji solarnej różni się od ustawienia południowego, czyli kąta azymutu 0 stopni. W kierunku wschodnim liczba stopni kąta będzie mieć wartość ujemną, zaś w kierunku zachodnim – dodatnią. Kąty azymutu są następujące: – 90 stopni (wschód); – 45 stopni (południowy wschód); 45 stopni (południowy zachód) oraz 90 stopni (zachód).

Kąt nachylenia

Jego wartość oznacza nachylenie między modułami słonecznymi a osią poziomą. Optymalny kąt to 30 stopni, zaś już od wartości 15 stopni moduły będą oczyszczane przez padający deszcz.

Kilowat

Jednostka mocy. Przedrostek kilo oznacza, że 1 kW to 1000 watów.

Kilowatogodzina

Jednostka pracy, energii lub ciepła odpowiadająca wartości tysiącowi watogodzin (Wh). Jedna kilowatogodzina (kWh) odpowiada energii zużywanej przez urządzenie o mocy 1000 W w ciągu 60 minut.

Konwersja fotowoltaiczna

Przemiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zjawisko to zachodzi w ogniwie fotowoltaicznym.

Krzem

Pierwiastek chemiczny o wzorze Si. Stanowi on główny budulec ogniw słonecznych. Wykonane z krzemu panele cechują najwyższe poziomy sprawności, ale przy tym równie wysoka cena. Krzem wykorzystywany w fotowoltaice musi mieć czystość na poziomie 99,9 procent. Najefektywniejsze jest używanie ogniw z krzemu monokrystalicznego. Tańsze i mniej trwałe odmiany ogniw krzemowych to ogniwa polikrystaliczne i amorficzne.