Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

NFOŚiGW odrzucił dotację na OZE? Poznaj powody

NFOŚiGW odrzucił dotację na OZE? Poznaj powody

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Rekordowa liczba wniosków składanych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w ramach Programu Prosument to najlepszy dowód na to, że Polacy przekonali się do odnawialnych źródeł energii i chcą inwestować w instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe.

Nie zawsze jednak wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie. Powodem może być pojawienie się w nim błędu, który dyskwalifikuje inwestycje w oczach urzędników. Inwestycję, która spełnia kryteria, a odrzucenie wniosku odbyło się tylko ze względu na błędy formalne. Dlatego też w trakcie Dni Otwartych NFOŚiGW wyjaśniał potencjalnym prosumentom, czego unikać i wystrzegać się, aby mieć pewność, że wniosek zostanie przyjęty.

1.  Niezgodność celu i rodzaju przedsięwzięcia z zakresem konkursu;

2.  Wnioskodawca nie mieści się w katalogu beneficjentów;

  1. Wniosek złożono bez zastosowania GWD;
  2. Wniosek został złożony na innym formularzu niż obowiązujący;
  3. Brakuje wersji elektronicznej wniosku w GWD;
  4. Wniosek złożono tylko w wersji papierowej, a wymagana jest również elektroniczna;
  5. Wniosek posiada nadruk „Wydruk roboczy”;
  6. Dokument jest podpisany przez osobę nieupoważnioną;
  7. Brak załączników wymaganych w ogłoszeniu o naborze (np. plan projektu);
  8. Błędy w załącznikach (np. brak prawomocnych dokumentów – pozwolenia na budowę; załączniki dotyczą innych podmiotów);
  9. Błędu w podpisach (np. brak daty przy podpisie lub brak pieczątki imiennej);
  10. Forma i intensywność dofinansowania jest niezgodna z konkursem np.: wnioskodawca wnioskuje o 100% dofinansowania w formie dotacji, a może się starać jedynie o pożyczkę do 75% kosztów kwalifikowanych;

Opisane powyżej błędy najczęściej wpływają na odrzucenie wniosku. Sprawdzajmy więc wszystkie papiery dwa razy, zanim złożymy je w NFOŚiGW.