Lista gmin z dotacjami PROW na fotowoltaikę już znana

Lista gmin z dotacjami PROW na fotowoltaikę już znana

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Ujawniono listę 121 polskich gmin, które otrzymają dotację na mikroinstalacje OZE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Środki finansowe przeznaczone na dotacje pochodzić będą z puli na latach 2007-2013. Beneficjentów, czyli 121 gmin, wytypowano do dofinansowania na podstawie konkursu. Był to ostatni konkurs, który dotyczył środków przygotowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niewykorzystane pieniądze, które pozostały w puli PROW na lata 2007-2013, pozwolą na dofinansowanie mikroinstalacji OZE we wszystkich 16 województwach. Środki otrzymają trzy najlepiej ocenione gminy w każdym z województw (48) oraz gminy, które zakwalifikowały się w ramach listy krajowej. Łącznie na wsparcie może liczyć 121 jednostek samorządu lokalnego.

Wsparcie finansowe dla projektów OZE w gminach może sięgać do 90 proc. kosztów kwalifikowanych danej inwestycji, ale nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro. W części przypadków przyznano wsparcie o wartości poniżej 90 proc. Warto podkreślić, że program zrealizowano w bardzo dużym tempie, bo nabory wniosków zorganizowano w maju.

Co ciekawe, startujące w konkursie gminy miały możliwość wnioskować o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych na zarządzanych przez siebie budynkach publicznych, ale także na prywatnych domach; w takim przypadku instalacja przejdzie na własność lokatorów po kilku latach.