Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Słownik fotowoltaiczny: O

Słownik fotowoltaiczny: O

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Troszkę czasu minęło od ostatniej odsłony słownika fotowoltaicznego na blogu Budotom, gdzie wyjaśniamy podstawowe pojęcia z zakresu energetyki słonecznej. Dziś czas na hasła rozpoczynające się na literę „O”.

O

Odbite promieniowanie

Część promieniowania całkowitego odbijana ku górze w momencie dotarcia do powierzchni Ziemi.

Ogniwo słoneczne

Jedna z nas ogniwa solarnego lub ogniwa fotowoltaicznego. Ogniwo słoneczne to najmniejszy element półprzewodnikowy modułu fotowoltaicznego. Przetwarza energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne wykonane są najczęściej z krzemu (Si), germanu (Ge) lub selenu (Se).

Okres zwrotu energii

Czas w jakim instalacja fotowoltaiczna musi pracować, aby wyprodukować energię, która została zużyta na jej wybudowanie. Okres ten trwa od trzech do siedmiu lat, a w przypadku instalacji z amorficznymi ogniwami słonecznymi zwrot może nastąpić nawet po upływie od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy.

On-grid system

Tym angielskojęzycznym określeniem nazywamy system fotowoltaiczny przyłączony do lokalnej energetycznej sieci przesyłowej.

OZE

Czyli “odnawialne źródła energii”, których użytkowanie nie powoduje uszczuplania ich zasobów aż do nieuchronnego wyczerpania, jak ma to miejsce w przypadku ropy naftowej lub węgla. Do OZE zaliczamy energię masy ziemi, słoneczną, wiatrową, oraz energię wód powierzchniowych i głębinowych.