Słownik fotowoltaiczny: P

Słownik fotowoltaiczny: P

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Słownik fotowoltaiczny na blogu Budotomu powraca w wielkim stylu. Dziś zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat znaczenia podstawowych pojęć z zakresu energetyki słonecznej, rozpoczynających się na literkę „P”.

PV – międzynarodowy skrót nazwy fotowoltaiki (PhotoVoltaic), czyli bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną

Panel fotowoltaiczny – urządzenie składające się z określonej liczby połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych, które służy do przekształcania energii słonecznej bezpośrednio w energię elektryczną

Pompa ciepła – urządzenie umożliwiające przepływ ciepła z miejsca o niższej temperaturze (np. woda, grunt) do obszaru cieplejszego (np. wnętrze budynku). Do przebiegu tego procesu niezbędna jest dostarczona z zewnątrz energia mechaniczna lub cieplna, ponieważ przebiega on wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła

Prosument – słowo pochodzi ze zlepku wyrazów „producent” oraz „konsument”. W fotowoltaice oznacza wytwórcę energii elektrycznej przede wszystkim na własny użytek, za pomocą swojej mikroinstalacji

Parytet sieci – sytuacja, w której koszty produkcji prądu z odnawialnego źródła energii będą równe cenie nabycia energii u dostawcy energii elektrycznej

Punkt mocy maksymalnej – charakterystyczny punkt pracy ogniwa lub modułu, w którym iloczyn napięcia i prądu osiąga wartość maksymalną