Energa uruchomiła największą farmę fotowoltaiczną w Polsce

Energa uruchomiła największą farmę fotowoltaiczną w Polsce

W Czernikowie koło Torunia w ostatnim tygodniu października została uruchomiona największa w Polsce farma fotowoltaiczna. Obiekt o mocy niemal 4 MW jest elementem projektu Smart Toruń i ma dostarczać około 3 500 MWh energii elektrycznej rocznie.

Farma fotowoltaiczna w Czernikowie składa się z blisko 16 tys. paneli (każdy o mocy 240W) i zajmuje powierzchnię ponad 24 tys. m2. Spodziewana roczna produkcja energii przez instalację jest szacowana na poziomie 3 500 MWh, co wystarczyłoby do zaspokojenia potrzeb energetycznych ok. 1 600 gospodarstw domowych.

Uruchomienie PV Czernikowo, największego obiektu tego typu w Polsce, podkreśla zaangażowanie Grupy Energa w rozwój odnawialnych źródeł energii – powiedział prezes Energi Andrzej Tersa.

Spółka obiecuje dalszy rozwój swojej aktywności w sferze OZE i planuje kolejne inwestycje w tym zakresie.

Jeszcze przed 2020 rokiem chcemy zwiększyć nasz potencjał OZE o połowę, docelowo osiągając udział zielonej energii w bilansie na poziomie ponad 60%” – zapowiedział Andrzej Tersa. Uruchomiona we wtorek farma fotowoltaiczna to element projektu Smart Toruń, obejmującego wiele różnorodnych działań na polu energii odnawialnej. Całkowity koszt tej inicjatywy to 81,6 mln zł, z czego ponad 19,5 mln zł pochodzi z dofinansowania NFOŚiGW.

Grupa nieustannie inwestuje w różne formy wytwarzania ekologicznej energii – na terenie całego kraju Energa posiada m.in. 46 elektrowni wodnych, cztery farmy wiatrowe, dwie farmy fotowoltaiczne oraz instalacje spalające biomasę. Łączna moc spółki pozyskiwana dzięki OZE wynosi niemalże 560 MW, a sama Energa w zeszłym roku była trzecim największym sprzedawcą sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych.