Słownik fotowoltaiczny: S

Słownik fotowoltaiczny: S

Choć słonecznej pogody na dworze jak na lekarstwo – Słońce, fotowoltaika i hasła na literę „S” nieodmiennie się ze sobą łączą. Dziś w naszym słowniku kolej na pojęcia, które rozpoczynają się właśnie od tej litery.

Słońce – centralna gwiazda naszego Układu Słonecznego, która dostarcza nam światło oraz ciepło bez wystawiania żadnego rachunku

Sprawność modułów fotowoltaicznych – to ilość wygenerowanej energii elektrycznej w stosunku do  promieniowania słonecznego padającego na moduł fotowoltaiczny

Sprawność ogniwa – to ilość wygenerowanej energii elektrycznej w stosunku do energii słonecznej padającej na panel (w odniesieniu do pojedynczego ogniwa)

String – co najmniej dwa ogniwa fotowoltaiczne połączone ze sobą w jeden ciąg

System biwalentny – układ, w którym pracują dwa różne urządzenia grzewcze (np. pompa ciepła i kolektor słoneczny)

System mocowań – elementy służące do montażu kolektorów słonecznych (przede wszystkim wszelkiego rodzaju złączki oraz uchwyty dachowe)

System Przyłączony do Sieci (On-Grid)system fotowoltaiczny przyłączony do niezależnej sieci energetycznej (zazwyczaj publicznej), który przesyła do niej nadwyżki bądź całość wyprodukowanej energii

System  Tichelmanna – rodzaj połączenia używanego do zespolenia kilku kolektorów w pole kolektorowe, w którym wszystkie drogi posiadają taką samą długość i przekrój. Dzięki temu opory przepływu są w nich jednakowe, a ciecz solarna równomiernie schładza całą powierzchnię absorbera