Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Czy konieczne jest pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej?

Czy konieczne jest pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej?

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Podczas planowania budowy instalacji fotowoltaicznej musimy wziąć pod uwagę nie tylko jej wydajność, cenę oraz wybrać odpowiednio nasłonecznione miejsce. Możemy się zetknąć także z wymogiem uzyskania pozwolenia. Czy montaż paneli fotowoltaicznych wymaga wypełniania skomplikowanych formalności urzędowych?

Niestety polskie realia przyzwyczaiły nas już do wiecznych problemów z prawem. Organy administracji i sądy mają problem z nadążaniem za szybko rozwijającą się dziedziną energetyki odnawialnej, wobec czego musimy borykać się z wieloma niesprecyzowanymi przepisami prawnymi. W obliczu takiej sytuacji odpowiedź na pytanie, czy na budowę systemów PV potrzebne jest pozwolenie budowlane, może nastręczać wielu problemów.

Według stanowiska Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, montaż ogniw fotowoltaicznych wolnostojących oraz ogniw instalowanych na obiektach budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia w odpowiednim urzędzie. W praktyce oznacza to, że jeśli nasza instalacja umocowana zostanie na wysokości nie przekraczającej pułapu 3 m to nie wymaga ona ani dokonania zgłoszenia, ani też uzyskania pozwolenia na budowę.

Niestety,nie jest to takie proste. Zgodnie z danymi z portalu budujemydom.pl z 2015 roku, nie ma potrzeby zgłaszania w starostwie powiatowym montażu kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 40 kW. Oczywiście, jeśli przy instalacji systemu planujemy równoczesną zmianę konstrukcji dachu bądź inne ingerencje w stan budynku, wówczas konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego pozwolenia.