Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Duża instalacja w technologii BIPV powstała w Katowicach

Duża instalacja w technologii BIPV powstała w Katowicach

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Building Integrated Photovoltaics (w skrócie BIPV) to technologia, która zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej w formie całkowicie zintegrowanej z budynkiem. Przykładem jednej z największych konstrukcji tego typu w Polsce jest budynek Energoprojektu w Katowicach.

W listopadzie zakończyła się renowacja siedziby Energoprojektu w Katowicach – na elewacji budynku zamontowano skomplikowaną instalację fotowoltaiczną. Prace objęły jedną ze ścian biurowca (o wysokości ponad 30 m) oraz jego dach – powierzchnie całkowicie pokryte zostały modułami fotowoltaicznymi.

Na bocznej ścianie budynku zainstalowano czarne, monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne, natomiast na dachu użyto modułów polikrystalicznych. Łączna moc całej instalacji wynosi 98,9 kWp, a roczna produkcja energii spodziewana jest na poziomie około 75-85 MWh. Jednak instalacja ma przede wszystkim produkować energię na potrzeby własne biurowca. Do sieci trafią jedynie nadwyżki niespożytkowanej energii, których spodziewana wartość to ok. 10 proc. całej produkcji.

Zastosowanie technologii Building Integrated Photovoltaics pozwala na wykorzystanie ogromnej powierzchni budynków do produkcji energii. Umożliwia to daleko idące oszczędności nie tylko z tytułu generowania energii na własny użytek, lecz także dzięki przychodom płynącym ze sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Koszt całej instalacji wyniósł około 6,6 tys. zł/kWp. Na realizację inwestycji spółka uzyskała jednak dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Instalacja fotowoltaiczna na budynku Energoprojektu to jedna z największych instalacji tego typu na terenie całej Polski.