Tymbark zasilany energią odnawialną

Tymbark zasilany energią odnawialną

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Soki firmy Tymbark będą teraz jeszcze bardziej pełne słońca. Znany producent napojów zdecydował się bowiem na wybudowanie własnej farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy 1 MW ma pokryć do 25 proc. zapotrzebowania małopolskiej fabryki w Tymbarku na energię elektryczną.

Popularny polski producent soków i napojów zamierza samodzielnie produkować energię elektryczną na potrzeby swoich zakładów zlokalizowanych w Tymbarku w województwie małopolskim. W tym celu firma wybudowała farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW – realizację projektu rozpoczęto w marcu 2015 roku, natomiast uruchomienie instalacji nastąpiło już pod koniec grudnia.
Farma fotowoltaiczna firmy Tymbark składa się z blisko czterech tysięcy modułów PV i zajmuje powierzchnię ok. 2 hektarów. Na jej terenie została zainstalowana także stacja meteorologiczna oraz specjalistyczny monitoring. Tymbark szacuje, że dzięki farmie fotowoltaicznej uda się pokryć zapotrzebowanie małopolskiej fabryki na energię elektryczną w około 25 proc.

Cała inwestycja wymagała nakładów w kwocie 5,5 miliona złotych, jednakże połowę kosztów (2,25 miliona złotych) pokryto w ramach dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Firma liczy, że dzięki wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej bilans energetyczny zakładu ulegnie poprawie i zwiększy się niezależność spółki od zewnętrznych źródeł energii.

Tymbark znany jest ze swoich proekologicznych inwestycji. W ciągu ostatnich 10 lat firma wydała na takie przedsięwzięcia ponad 250 milionów złotych. Małopolski zakład wyposażony jest m.in. w instalację biogazową i zoptymalizowany został pod kątem oszczędności energii i wody, posiada również własną oczyszczalnię ścieków oraz kotłownię gazową.