Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

ABC fotowoltaiki: Hot-spot

ABC fotowoltaiki: Hot-spot

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Choć ogniwa fotowoltaiczne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby doskonale znosić zróżnicowane warunki atmosferyczne, to są komponentami niezwykle wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne. Niewidoczne gołym okiem mikrorysy na ich powierzchni mogą prowadzić do powstawania tzw. hot-spotów, które stanowią duże niebezpieczeństwo dla działania całego panelu.

Hot-spoty to miejsca, które mają tendencję do uzyskiwania wyższej temperatury niż pozostałe części ogniwa. Takie nadmiernie nagrzewające się punkty powstają głównie wskutek mikrouszkodzeń, które nastąpiły np. podczas transportu czy montażu bądź nawet jeszcze w trakcie produkcji, gdzie ogniwa narażone są na działanie wysokiej temperatury i silnych środków chemicznych. Również istniejąca już instalacja fotowoltaiczna narażona jest na powstawanie gorących miejsc, przede wszystkim poprzez usterki spowodowane czynnikami atmosferycznymi, takimi jak grad.

Najczęściej problemy spowodowane powstawaniem gorących miejsc pojawiają się w momencie, gdy część modułu fotowoltaicznego znajduje się w cieniu. Wówczas znaczna różnica temperatur prowadzi do nagrzewania się zacienionych ogniw, w szczególności w punktach posiadających defekty czy mikropęknięcia. Według specjalistów, taki obszar może nagrzać się do temperatury 250°C, co w konsekwencji może spowodować znaczne pogorszenie sprawności instalacji, uszkodzenie ogniwa bądź nawet samozapłon panelu.

Mikropęknięcia stanowiące zagrożenie są wręcz niemożliwe do wychwycenia gołym okiem. Z tego powodu należy naszej instalacji zapewnić regularne oględziny specjalisty, który przeprowadzi badanie termowizyjne.