5 tysięcy mikroinstalacji OZE w sieciach energetycznych

5 tysięcy mikroinstalacji OZE w sieciach energetycznych

Bilans mikroinstalacji OZE przyłączonych do polskich sieci energetycznych wyniósł na koniec zeszłego roku 4700 jednostek. Do sieci przesyłowych czterech państwowych operatorów przyłączane były głównie systemy fotowoltaiczne, z czego znaczna część właśnie w 2015 roku.

Największą ilością przyłączonych w 2015 roku mikroinstalacji może poszczyć się PGE Dystrybucja. Było to aż 1726 instalacji o łącznej mocy ponad 12 MW, zapewniających operatorowi znaczącą przewagę przed konkurencją. Na drugim miejscu rankingu uplasował się Tauron z wynikiem niemalże 900 przyłączonych instalacji o łącznej mocy około 7 MW.

Nieco niższy wynik osiągnął Energa-Operator z 793 mikroinstalacjami na koncie (łączna moc ponad 5,5 MW). W 2015 roku najmniej instalacji przyłączonych zostało do przedsiębiorstwa Enea. Wynik to jedynie 445 mikroinstalacje o łącznej mocy ok. 2,3 MW. Ten operator duży wzrost zanotował szczególnie w końcówce zeszłego roku. W samym tylko w grudniu do sieci przyłączono 233 mikroinstalacje OZE.

W Polsce przeważającą część mikroinstalacji przyłączonych do sieci w zeszłym roku stanowią instalacje fotowoltaiczne – aż 99 procent wśród wszystkich odnotowanych instalacji cechuje właśnie taki rodzaj pozyskiwania energii odnawialnej. Niestety te wyniki zwiastują koniec dobrych wiadomości. Ze względu na zmiany w ustawie o OZE możemy spodziewać się zahamowania wzrostu ilości mikroinstalacji przyłączanych do sieci. Większość inwestorów zapewne będzie wolała poczekać do połowy 2016 roku, ponieważ według zapowiedzi wejdą wtedy w życie przepisy o systemie taryf gwarantowanych i będą oni mogli skorzystać z nowego dofinansowania.