Polska na drugim miejscu pod względem budowy instalacji wiatrowych

Polska na drugim miejscu pod względem budowy instalacji wiatrowych

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

W opublikowanym niedawno raporcie Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Polska zajęła drugie miejsce pod względem łącznej mocy uruchomionych instalacji wiatrowych wśród krajów Unii Europejskiej. Według publikacji dotyczącej wyników europejskiej branży wiatrowej, w ubiegłym roku nasz kraj osiągnął wynik 1,266 GW.

Polska z wynikiem 1,266 GW łącznej mocy uruchomionych instalacji fotowoltaicznych w 2015 roku, podwoiła wzrost osiągnięty w 2014 roku oraz zajęła drugie miejsce w raporcie Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Tym samym w rankingu uplasowaliśmy się zaraz za Niemcami, którzy osiągnęli wysoki wynik – ponad 6 GW. Miejsce na podium to bardzo dobra wiadomość dla polskiego sektora energetycznego, natomiast nie jedyna pozytywna informacja płynąca z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Według EWEA, w ciągu zeszłego roku łączna moc instalacji wiatrowych zwiększyła się o 13,8 GW. To oznacza wzrost rozwoju tego sektora o 5,4 proc. Tylko w krajach Unii Europejskiej moc ta zwiększyła się o 12,8 GW, co świadczy o 6,3 proc. wzroście dynamiki w porównaniu do ubiegłego roku. Za poprawę wyników odpowiedzialne są przede wszystkim instalacje lądowe, których moc w 2015 roku wzrosła o 9,766 GW. Jednak coraz większy wpływ na branżę energetyczną ma także sektor morskich farm wiatrowych. W 2015 roku łączna moc nowozainstalowanych farm morskich wyniosła ponad 3 GW, co oznacza podwojenie wyniku z 2014 roku.

Raport EWEA dowodzi, że sektor OZE coraz większy nacisk stawia na energetykę wiatrową. W ubiegłym roku tym sposobem pozyskiwania energii cechowało się aż 44 proc. ze wszystkich nowych systemów produkujących energię elektryczną.