ABC fotowoltaiki: system off-grid

ABC fotowoltaiki: system off-grid

Planując budowę własnej instalacji fotowoltaicznej, zwykle najpierw myślimy o wyborze miejsca czy wielkości paneli słonecznych. Jednak pierwszą decyzją, którą powinna podjąć każda osoba, która chce zainwestować w instalację fotowoltaiczną, jest przede wszystkim decyzja o rodzaju systemu, który zainstalujemy. Wybór pomiędzy instalacją on-grid czy off-grid jest niezmiernie ważny. Czym różnią się te systemy i na który się zdecydować?  


Na naszym blogu pisaliśmy już na temat systemów on-grid, czyli instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektrycznej dostawcy energii. Zaletą takich systemów jest możliwość sprzedania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej, dzięki czemu osiągamy dodatkowe zyski.

Analogicznie z systemem off-grid mamy więc do czynienia, kiedy domy nie są podłączone do sieci zewnętrznej. Takie rozwiązanie ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Przede wszystkim umożliwia nam pełne uniezależnienie się od zasilania z sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu nie dotkną nas np. przerwy w dostawie prądu. Ponadto także w niektórych niezelektryfikowanych obszarach Polski będzie to rozwiązanie najbardziej opłacalne. Niestety, instalacja fotowoltaiczna w systemie off-grid wymaga zakupu akumulatora, który służy do magazynowania nadwyżek wyprodukowanej energii. Takie urządzenia są stosunkowo drogie. Dlatego decydując się na montaż systemu off-grid, musimy być gotowi na poniesienie dużo większych kosztów niż przy wyborze systemu on-grid, czyli najpopularniejszego w Polsce rozwiązania.