Instalacje elektryczne: Przewody z miedzi czy aluminium?

Instalacje elektryczne: Przewody z miedzi czy aluminium?

Gruntownej modernizacji naszej instalacji powinniśmy podejmować się przynajmniej raz na kilkanaście lat, bowiem z biegiem czasu zastosowane w niej materiały mogą tracić zdatność do użycia, a co za tym idzie – mogą również stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. Zbliża się lato, a to dobry czas na remont bądź całkowitą wymianę instalacji elektrycznej.

Przewody z aluminium to rozwiązanie tradycyjne – możemy je spotkać przede wszystkim w starych, wiekowych budynkach. W bardziej nowoczesnych instalacjach ich miejsce coraz częściej zajmują przewody wykonane z miedzi. Niestety są one droższe, jednak świetnie przewodzą prąd, są dużo bardziej elastyczne oraz wytrzymałe. Stanowi to duże ułatwienie zwłaszcza przy procesie montażu, podczas którego stosowane niegdyś aluminium miało tendencje do odmawiania współpracy, łamania się oraz odkształcania.

Problemy z instalacjami elektrycznymi złożonymi z przewodów aluminiowych wynikają przede wszystkim z tego, że były one montowane wiele lat temu i mogą nie odpowiadać dzisiejszym standardom. Zaletą przewodów z aluminium jest wyłącznie niższa cena oraz stosunkowa lekkość. Jednak poważną wadę stanowi podleganie procesowi utleniania, a także znaczące problemy w użytkowaniu materiału w przypadku zmiany temperatury czy nadmiernych obciążeń. W takich momentach połączenia żył w zaciskach luzują się, powodując tzw. płynięcie lub pełzanie żył. To zjawisko jest ogromną zmorą posiadaczy aluminiowych instalacji elektrycznych. Zaniedbanie regularnej konserwacji i towarzyszącego jej usuwania luz na zaciskach może być bowiem przyczyną przegrzewania i iskrzenia, które może doprowadzić nawet do pożaru.