Elementy instalacji elektrycznej

Elementy instalacji elektrycznej

Planowanie instalacji elektrycznej w domu to zazwyczaj zadanie dla specjalistów, jednak jako zleceniodawca również powinniśmy posiadać podstawową wiedzę na ten temat. Jakie elementy znajdują się w instalacji elektrycznej?  

Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica, czyli tablica rozdzielcza, jest centralnym punktem każdej instalacji elektrycznej i prawdziwym „centrum sterowania”. W tym urządzeniu zbiegają się wszystkie obwody, powinna też zawierać zabezpieczenia nadmiarowo- i różnicowoprądowe oraz aparaturę wewnętrznej ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Rozdzielnice zwykle umieszcza się w pobliżu wejścia do budynku, w miejscu widocznym, by w razie zagrożenia móc szybko wyłączyć napięcie.

Obwody odbiorcze

Obwody instalacji elektrycznej planowane są już na etapie planowania rozkładu pomieszczeń,  ponieważ projektuje się odpowiednio do charakteru pokoju oraz jego przeznaczenia. Obwody mogą być jednofazowe (230 V) oraz trójfazowe (230/400 V). Każdy obwód powinien mieć odrębne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem (tzw. wyłącznik nadmiarowoprądowy, a napięcie w nim powinno dać się wyłączyć z tablicy rozdzielczej.

Puszki elektryczne

Puszki elektryczne również dobiera się odpowiednio do obwodu i charakteru pomieszczenia. Są one montowane jeszcze przed położeniem tynków. Na temat rozmieszczenia gniazd wtyczkowych już pisaliśmy na naszym blogu, natomiast łączniki do sterowania oświetleniem umieszcza się zazwyczaj wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach od strony klamki na odległość ramienia. Wyjątkiem są łazienki – tam włącznik światła montuje się na zewnątrz, dzięki czemu nie musi posiadać szczelnej obudowy.