Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Rekuperator entalpiczny – co to takiego?

Rekuperator entalpiczny – co to takiego?

Świat-planuje-całkowite-przejście-na-OZE-555x368

Rekuperator entalpiczny to pojęcie, na którym wielu Polaków mogłoby sobie połamać język. Czy to urządzenie jest rzeczywiście tak skomplikowane, jak wskazuje na to jego nazwa?

Rekuperatorem entalpicznym nazywamy specjalną konstrukcję, która umożliwia nam równoczesny odzysk ciepła i wilgoci z wywiewanego powietrza. Korzyści płynące z zastosowania rekuperatora entalpicznego to m.in. wyższa wilgotność powietrza w pomieszczeniach, co w znaczącym stopniu wpływa na podwyższenie komfortu klimatycznego zimą. Według statystyk urządzenie to pozwala bowiem na przekazanie aż do 65% wilgoci zawartej w powietrzu wywiewanym do powietrza wchodzącego do budynku, co w dużym stopniu zapobiega przesuszeniu budynku. Warto jednak zwrócić uwagę, że sam rekuperator nie wytwarza wilgoci, a jedynie odzyskuje z powietrza wywiewanego wilgoć powstającą np. podczas gotowania, prania czy mycia. Zastosowanie rekuperatora entalpicznego owocuje ponadto mniejszym zużyciem energii oraz stałą wentylacją spowodowaną ograniczeniem ryzyka osadzania się szronu na wymienniku.

Aby w inny sposób uzyskać działanie podobne do stosowania wymiennika entalpicznego należałoby działanie zwykłego wymiennika uzupełnić o nawilżacze kanałowe, umieszczone w kanałach wentylacyjnych. Takie rozwiązanie byłoby jednak problematyczne ze względu na konieczność czyszczenia i dezynfekcji takiej instalacji wentylacyjnej przynajmniej raz w roku. Podstawową różnicą w budowie między wymiennikiem entalpicznym a standardowym jest zastosowanie selektywnej, paroprzepuszczalnej membrany celulozowej w miejsce montowanych dotychczas metalowych lameli.