Instalacja PV na wodzie bardziej zyskowna?

Instalacja PV na wodzie bardziej zyskowna?

Instalacja PV

Farmy fotowoltaiczne zwykle kojarzą nam się z instalacjami wolno stojącymi lub dachowymi. Tymczasem przeniesienie ich na inną płaszczyznę może przynieść korzyść nie tylko w postaci oszczędności miejsca, lecz przede wszystkim znacząco zwiększyć ilość uzyskiwanej w ten sposób energii.

Farmy fotowoltaiczne zlokalizowane na zbiornikach wodnych nadal są rzadkością, choć ich ilość zapewne będzie rosła ze względu na wymierne korzyści, które przynoszą swoim inwestorom. Główną zaletą tak rozmieszczonych instalacji fotowoltaicznych jest większy uzysk energii w porównaniu do instalacji dachowej czy tej wykonanej na gruncie, głównie z uwagi na zmniejszone koszty procesu chłodzenia. Bliskość wody ze zbiornika sprawia, że można ją z powodzeniem wykorzystać do chłodzenia modułów fotowoltaicznych. W ten sposób znacząco ograniczamy koszt tego procesu i nawet o 30 proc. zwiększamy uzysk energii pozyskiwanej z pływającej instalacji. Nawodna farma fotowoltaiczna pozwala także zmniejszyć część kosztów związanych z kupnem ziemi, koniecznej do jej wybudowania.

Instalacje fotowoltaiczne rozmieszczone na wodzie na razie stanowią w Polsce jedynie ciekawostkę, podczas gdy w kilku miejscach na świecie są już standardowym źródłem czerpania energii. Liderem w budowie nawodnych farm PV jest Japonia, która ze względu na gęstą zabudowę i niewielką ilość wolnego gruntu została niejako zmuszona do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie rozmieszczania farm fotowoltaicznych. To właśnie w tym kraju rynek energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków na świecie.