Ogrzewanie podłogowe – próba szczelności

Ogrzewanie podłogowe – próba szczelności

Ogrzewanie podłogowe

Przy montażu ogrzewania podłogowego wielu fachowców zazwyczaj sugeruje wykonanie próby szczelności, by sprawdzić poprawne działanie układu. Przeprowadza się ją najczęściej tuż po przymocowaniu rur, lecz przed zalaniu instalacji jastrychem. Czy taka próba jest konieczna i jak ją przeprowadzić?

Pominięcie próby szczelności przy instalacji ogrzewania podłogowego to duży błąd, który może mieć przykre konsekwencje w przyszłości. Rzetelne wykonanie takiej próby może nam wskazać miejsca ewentualnych przecieków powstałych na skutek błędów konstrukcyjnych czy niewłaściwego montażu.

Próbę szczelności należy wykonać bezpośrednio po przymocowaniu rur, natomiast jeszcze przed zalaniem całej instalacji jastrychem. Pierwszym etapem przeprowadzania takiego testu jest wypełnienie wodą wszystkich obiegów. Przez kolejne 24 godziny musimy utrzymywać w naszym układzie wymagane przepisami ciśnienie, uwzględniając jego możliwy spadek o 0,02 i lokalizując powstałe wycieki. Dopiero w momencie, kiedy upewnimy się o szczelności naszego układu, możemy przystąpić do wykonywania wylewki jastrychu.

Często spotykaniem wybiegiem przy montażu ogrzewania podłogowego jest napełnienie obiegów powietrzem zamiast wodą. Usprawiedliwiane jest to nadciągającą zimą i możliwością zamarznięcia wody w rurach. Niestety przeprowadzenie próby szczelności przy pomocy powietrza nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy układ jest szczelny, ponieważ powietrze ma dużo większą ściśliwość niż woda. Ponadto wyciek płynu jest widoczny natychmiast, a powietrza wydostającego się ze szczeliny nie można zobaczyć.