Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Do 2021 budynki będą samowystarczalne energetycznie

Do 2021 budynki będą samowystarczalne energetycznie

budynki samowystarczalne

Już do 2021 roku większość budynków w Polsce powinna stać się samowystarczalna energetycznie z powodu wymagań, które przed krajowym sektorem budowlanym stawia Unia Europejska. W ciągu kilku lat najbliższych wszystkie budynki muszą zostać dostosowane do restrykcyjnych przepisów technicznych, które zakładają przede wszystkim znaczące zminimalizowanie zużycia energii.

Wymogi unijne narzucają nam przede wszystkim usprawnienie zapotrzebowania na ciepło oraz energię budynków na terenie całego kraju. Dostosowanie się do żądań Unii Europejskiej będzie wymagało więc znacznego zmniejszenia zapotrzebowania domów na ciepło przy jednoczesnym zwiększeniu udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców nieruchomości. Mamy na to czas do 2021 roku, kiedy to większość budynków powinna stać się samowystarczalna pod względem energetycznym.

Sektor budowlany, który do tej pory jest drugim co do wielkości odbiorcą energii w Polsce, już teraz przygotowuje się na nadchodzące zmiany. Od stycznia przyszłego roku w naszym kraju zaczną obowiązywać nowe wytyczne dla osób, które planują budowę własnego domu. Po ich wprowadzeniu izolacyjność cieplna budowanych nieruchomości nie będzie mogła przekroczyć określonych przez przepisy wartości, co ma wpłynąć na zminimalizowanie zużycia energii potrzebnej na ich ogrzewanie. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w dokładniejszym wyborze m.in. okien czy drzwi, przy zakupie których konieczne będzie branie pod uwagę wartości współczynnika przenikania ciepła. Nowe przepisy wprowadzą także znaczące ograniczenia w zużyciu rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w naszych domach.