Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Od lipca będziemy płacić rachunki za OZE

Od lipca będziemy płacić rachunki za OZE

rachunki za OZE

Niedawne zmiany prawne z zakresu energetyki odnawialnej zakładają, że od lipca na naszych rachunkach za prąd może pojawić się tzw. opłata OZE. Ma ona za zadanie pokryć koszty dopłat dla producentów zielonej energii.


Już w pierwotnej wersji ustawy o OZE z 20 lutego 2015 r. pojawił się pomysł, aby to z naszych kieszeni pokryć koszty dopłat do produkcji zielonej energii. Pomysł ten jest wzorowany na mechanizmie przenoszenia na rachunki odbiorców końcowych kosztów wsparcia powstałych przy ustalaniu preferencyjnych stawek za sprzedaż energii, który od kilku lat funkcjonuje w wielu krajach europejskich.

Polskiemu rządowi udało się wprowadzić w życie ten zamysł dopiero w nowelizacji ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 roku. Stanowi ona, że właśnie od 1 lipca 2016 r. operatorzy mają możliwość doliczania do naszych rachunków opłaty OZE w wysokości 2,51 zł/MWh zużytej energii. Choć na etapie przygotowywania ustawy o odnawialnych źródłach energii proponowana wysokość tej opłaty wielokrotnie się zmieniała to w chwili obecnej polski rząd pozostał przy pierwotnej wersji. Ustalona stawka w wysokości 2,51 zł/MWh ma być dopisywana do comiesięcznego rozliczenia konsumentów energii z operatorami systemów dystrybucyjnych i uzasadniona jest przede wszystkim możliwością zapewnienia dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Eksperci szacują, że dla gospodarstwa domowego ze zużyciem energii na przeciętnym poziomie, dopłata do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych nie powinna przekroczyć kwoty 10 zł.