Najbogatsze kraje świata inwestują w OZE

Najbogatsze kraje świata inwestują w OZE

Najbogatsze

Najbogatsze kraje całego świata stawiają na energetykę odnawialną. Udział tego sposobu pozyskiwania energii w 20 największych gospodarkach na świecie w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł o ponad 70 proc.


Brytyjski dziennik „Financial Times” podaje, że wzrasta zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych wśród najbogatszych krajów na świecie. W ciągu ostatnich 5 lat łączna suma energii produkowanej przy pomocy OZE wśród państw należących do grupy G20 wzrosła aż o 70 proc. Oznacza to, iż udział energii generowanej ze źródeł odnawialnych w państwowych miksach energetycznych wzrósł średnio o 4,6 proc. w roku 2010 do 8 proc. w roku 2015. Ponadto aż 7 państw z grona G20 w zeszłym roku czerpało z OZE już 10 proc. zużywanej energii, podczas gdy w 2010 roku takim poziomem pozyskiwania zielonej energii mogły poszczycić się tylko trzy kraje.

Najwięcej zielonej energii służącej do zaspokojenia potrzeb swoich obywateli produkują Niemcy. To właśnie w tym kraju udział energetyki odnawialnej w krajowym miksie energetycznym jest największy – w ubiegłym roku wyniósł aż 36 proc. Oznacza to ogromną przewagę nad innymi krajami grupy G20, wśród których najwięcej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych posiadają następnie Francja oraz Wielka Brytania, a nieco w tyle pozostają Australia i Brazylia. Rozczarowuje natomiast wynik Stanów Zjednoczonych – w kraju tym rozwój energetyki odnawialnej był mocno wspierany w ciągu kilku ostatnich lat, tymczasem udział energii pochodzącej z OZE w krajowym miksie energetycznym wyniósł zaledwie 8 proc.