Jak dobrać liczbę kolektorów słonecznych?

Jak dobrać liczbę kolektorów słonecznych?

liczba kolektorów

Kluczem do zadowolenia z działania własnej instalacji jest właściwy dobór liczby kolektorów słonecznych, ponieważ tylko dzięki odpowiedniej ilości kompatybilnych urządzeń będziemy mogli cieszyć się pełną efektywnością naszej instalacji.

Poprawny dobór liczby kolektorów słonecznych to najprostszy sposób na poprawę efektywności całej instalacji oraz na ograniczenie kosztów związanych z działaniem instalacji słonecznej. Zbyt duża liczba zamontowanych kolektorów sprawia, że w okresie letnim możemy borykać się z nadmiarem ciepła, które trudno jest nam zagospodarować. W ten sposób narażamy się na powstawanie strat, które wpływają negatywnie na efektywność całej instalacji. Problemem może być także właściwość kolektorów, które w przypadku braku odbioru ciepła przechodzą w stan stagnacji. Dłuższe pozostawanie w tym stanie wpływa negatywnie na wydajność tych urządzeń i może prowadzić do awarii.

Aby instalacja pracowała najbardziej efektywnie należy ustalić taką liczbę kolektorów, by w okresie największego nasłonecznienia jej produkcja nie wynosiła więcej niż nasze zapotrzebowanie na energię. Z tego powodu ilość kolektorów należy dobierać w oparciu o dane z miesiąca o największym nasłonecznieniu. Przed rozpoczęciem pomiarów należy jednak ustalić rozmieszczenie kolektorów na dachu, ponieważ dzięki ich odpowiedniemu regulowaniu zyskamy możliwość zwiększania lub zmniejszania ilości docierającej do nich energii. W polskich warunkach klimatycznych najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zainstalowanie kolektorów pod kątem minimum 45 – 60 stopni.