Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Czy polskim inwestorom grozi zwrot dotacji?

Czy polskim inwestorom grozi zwrot dotacji?

Czy-polskim-inwestorom-grozi-zwrot-dotacji-555x371

W ciągu całego zeszłego roku w naszym kraju udało się przyłączyć do sieci elektrownie fotowoltaiczne o mocy około 77 MW. Zdecydowaną większość z nich wybudowano przy pomocy unijnych funduszy. Niestety część inwestorów może być zmuszona do zwrócenia pozyskanych dotacji z powodu niespełnienia wymogów przyjętych w projekcie.

Aby uzyskać dotację na budowę instalacji, inwestor musiał spełnić szereg wymogów wskazanych w regulaminie programu. Jednym z warunków otrzymania unijnych funduszy było zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Miało się to odbyć poprzez wyprodukowanie określonej ilości energii elektrycznej przy pomocy danej instalacji. Niestety duża grupa inwestorów miała w tym roku problem z niską produkcją energii uzyskiwanej ze swoich instalacji fotowoltaicznych i z tego powodu może zostać zobowiązana do zwrotu środków otrzymanych od Unii Europejskiej.

Niewielkie uzyski energii elektrycznej z wybudowanych za dotacje instalacji fotowoltaicznych mogą być związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem istniejących elektrowni. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przeprowadzenie audytu, który wskaże źródło kłopotu. Problem większości instalacji polega na niewłaściwym ich zaprojektowaniu bądź na błędach popełnionych w montażu.

Aby uniknąć przymusu zwrotu dotacji, należy w takiej sytuacji skorzystać ze wsparcia specjalistów. Przeprowadzą oni gruntowną analizę stanu naszej instalacji i wyeliminują błędy popełnione na wszystkich etapach jej realizacji. W ten sposób być może uda się doprowadzić naszą instalację do prawidłowego stanu technicznego, a zatem uniknąć konieczności zwrotu dotacji otrzymanej na jej budowę.