Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Ile obwodów elektrycznych powinno być w domu?

Ile obwodów elektrycznych powinno być w domu?

Ile-obwodów-elektrycznych-powinno-być-w-domu-555x369

Przy budowie własnego domu sporządzenie projektu instalacji elektrycznej zlecamy zazwyczaj specjaliście. To on decyduje o przebiegu okablowania, rozmieszczeniu gniazd wtykowych oraz punktów oświetleniowych. To również fachowiec ustala ilość obwodów elektrycznych w naszym domu, warto jednak nabyć podstawową wiedzę na ten temat, by uniknąć możliwej pomyłki.

Liczba obwodów elektrycznych w naszym domu uzależniona jest od jego powierzchni, a także od rozmieszczenia poszczególnych pokojów. Przy projektowaniu całej instalacji należy wziąć także pod uwagę ułożenie gniazd i punktów oświetleniowych, a także rodzaj i moc innego rodzaju urządzeń elektrycznych, które będą używane w danym pomieszczeniu. Moc urządzeń zainstalowanych w jednym obwodzie nie powinna przekraczać 3,5 kW, dlatego duże odbiorniki energii, jak np. kuchenka elektryczna czy system alarmowy powinny mieć własne obwody elektryczne. Ograniczona jest także liczba gniazd wtykowych, których nie powinno być więcej niż 10 w jednym obwodzie, a także liczba punktów oświetleniowych, która nie może być większa niż 20.

Ilość obwodów elektrycznych w domach średniej wielkości waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu i zależy także od rodzaju sieci, która zasila naszą instalację. W budynku zasilanym z sieci trójfazowej należy rozłożyć obciążenie tak, aby możliwie równomiernie oddziaływało na poszczególne fazy. Warto także zadbać o podłączenie instalacji w taki sposób, aby do każdego pomieszczenia doprowadzone były obwody z różnych faz – może się to okazać szczególnie przydatne w przypadku awarii, kiedy to pozwoli nam korzystać z niektórych urządzeń elektrycznych.