Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Wskaźnik n50 – jak zmierzyć szczelność budynku

Wskaźnik n50 – jak zmierzyć szczelność budynku

Wskaźnik-n50-jak-zmierzyć-szczelność-budynku-555x369

Skuteczne działanie instalacji cieplnej naszego domu zależy w dużej mierze od szczelności całego budynku. W jaki sposób zmierzyć przepływ powietrza oraz wielkość odzysku ciepła w domu?

Hulające po domu przeciągi to nie tylko kłopot dla domowników, ale przede wszystkim także spora przeszkoda dla sprawnego działania instalacji cieplnej oraz dla klimatyzacji. W przypadku dużych nieszczelności spora część powietrza przepływa przez nasz dom w sposób całkowicie niekontrolowany, jako drogi używając właśnie istniejących luk w zabezpieczeniu cieplnym budynku. Zapobiec temu można wyłącznie poprzez namierzenie i załatanie tych drobnych szczelin,  w czym może pomóc przeprowadzenie testu szczelności.

Test szczelności to test, który musi przejść każdy energooszczędny budynek. Jego przeprowadzenie polega na zaślepieniu wszelkich dostępnych otworów, np. kanałów wentylacyjnych. Następnie przy pomocy specjalnego rodzaju wentylatora w budynku wytwarza się ciśnienie oraz podciśnienie 50 Pa. Ciśnienie i ilość przepływającego powietrza jest mierzona w urządzeniu pomiarowym i zapisywana w specjalnym programie komputerowym, do którego wcześniej wprowadzono podstawowe dane dotyczące naszego budynku. To właśnie na podstawie tych danych oraz przeprowadzonego testu program określa, jaką szczelność ma nasz budynek. Wynik to wartość określana jako współczynnik n50, oznaczająca liczbę wymiany powietrza całej objętości budynku w czasie 1 godziny, przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa.

Cały proces przeprowadzania testu szczelności trwa od jednej do kilku godzin w zależności od powierzchni budynku. Budynki pasywne i energooszczędne według unijnych norm muszą spełniać wymóg krotności wymiany powietrza n50 ≤ 0,6.