Telefon gtag('event', 'Kliknięcie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Kliknięcie-nr-telefonu-w-kontakcie', }); E-mail gtag('event', 'Wysłanie', { 'event_category': 'Przycisk', 'event_label': 'Wysłanie-mail', });

Nabór w programie PROSUMENT unieważniony

Nabór w programie PROSUMENT unieważniony

Nabór-w-programie-PROSUMENT-unieważniony-555x369

Na początku grudnia w Poznaniu został unieważniony nabór wniosków do programu PROSUMENT. To właśnie w ten sposób o dotacje na domowe mikroinstalacje OZE ubiegały się osoby fizyczne, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zadecydował o unieważnieniu ostatniego naboru wniosków do programu PROSUMENT. W jego ramach można było starać się o dofinansowanie i preferencyjną pożyczkę na montaż domowej mikroinstalacji OZE. Z okazji chętnie korzystały zarówno osoby fizyczne, wspólnoty, jak i spółdzielnie mieszkaniowe. Niestety wszystkie wnioski zostały unieważnione ze względu na niewyrażenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgody na aktualizację kwot takiej pomocy finansowej, a także na modyfikację wartości wskaźników efektu ekologicznego zaplanowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania.

Brak zielonego światła ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poskutkował unieważnieniem przeprowadzonego naboru wniosków ze względu na brak możliwości zawarcia umów z beneficjentami pożyczek oraz dotacji. WFOŚiGW w Poznaniu dostrzega jednak konieczność udzielenia pomocy finansowej podmiotom zainteresowanym inwestycjami w odnawialne źródła energii. W związku z tym uruchomiony zostanie autorski program o nazwie „Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – OZE – 2017”, z którego będą finansowane inwestycje w zieloną energię na terenie województwa wielkopolskiego. Jego uruchomienie zaplanowano już na styczeń 2017 r.