Polsce nie uda się spełnić celów OZE na 2016 r.

Polsce nie uda się spełnić celów OZE na 2016 r.

Polska do 2020 r. nie zdąży spełnić celów narzuconych nam przez unijną politykę energetyczną. Mimo dynamicznego rozwoju sektora OZE w naszym kraju, wciąż pozostajemy daleko w tyle jeśli chodzi o pozyskiwanie zielonej energii.  

Przez ostatnie 10 lat Polska dynamicznie pracowała nad rozwojem inwestycji w odnawialne źródła energii, dzięki czemu w chwili obecnej może się poszczycić wytwarzaniem ponad 20 TWh zielonej energii rocznie. Niestety według standardów unijnych taka liczba okazuje się niewystarczająca, a sama Unia Europejska nałożyła na nasz kraj wymóg pozyskiwania przynajmniej 30 TWh rocznie do 2020 r. Chociaż do tej pory udział zielonej energii w polskim miksie energetycznym rokrocznie wzrastał to nasz kraj nie ma żadnych szans na zrealizowanie takich założeń w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

Polski rząd skutecznie zablokował możliwość rozwoju polskiej energetyki odnawialnej poprzez wprowadzenie nowych rygorystycznych przepisów dotyczących energetyki wiatrowej. Kontrowersyjne prawo dotyczące w głównej mierze odległości wiatraków od zabudowań wpływa na ograniczenie tego typu inwestycji w naszym kraju, choć dotychczas były one bardzo popularną formą pozyskiwania zielonej energii w Polsce. Obecnie najszybciej wzrastającym sektorem energetyki odnawialnej w Polsce jest fotowoltaika, jednak ilość inwestycji w pozyskiwanie energii ze Słońca nie wystarczy do spełnienia unijnych wymogów. Założenia unijnej polityki energetycznej mogą się okazać nieosiągalne, jeśli polski rząd nie otworzy ponownie kraju na rozwój energetyki wiatrowej.