FAQ Dotacje - Najczęstsze pytania o pompach ciepła - Budotom

FAQ DOTACJE MOJE CIEPŁO

1Jaka jest wysokość dotacji w programie moje ciepło?

- Dotacja na pompy ciepła typu powietrze – woda wynosi maksymalnie 7000 zł.

2Czy wysokość dotacji jest zależna od dochodów?

Wysokość dotacji nie jest zależna od dochodów.

3Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek z programu „Moje ciepło” należy złożyć elektronicznie w systemie GWD (https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie). Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej.

4Jak można złożyć wniosek bez profilu zaufanego?

Do złożenia wniosku, niezbędny jest profil zaufany. Można założyć samodzielnie, albo poprosić kogoś, w naszym imieniu (wniosek o pełnomocnictwo).

Założenie profilu zaufanego nie jest trudne!
Zainteresowanym polecamy korzystać z poradnika na rządowej stronie gov.pl np. pod linkiem: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany .

Na stronie programu „Moje ciepło”, w części „dodatkowe załączniki” widnieje oświadczenie pełnomocnictwa. Jeśli znajdziemy osobę, która posiada profil zaufany i zgodzi się na jego użycie w naszej sprawie, po wypełnieniu należy przesłać dokument do naszej firmy.

Można też poprosić osobę, która posiada profil zaufany żeby założyła konto w systemie GWD (https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie).

5Do kiedy mogę złożyć wniosek?

Finalna data składania wniosków, nie została podana. Oficjalnie, wnioski można składać do wyczerpania środków.

6Jaki jest czas oczekiwania na wypłatę dotacji?

Niestety Fundusz nie doprecyzowuje tego typu informacji.

7Czy dotację „moje ciepło” można połączyć z dotacją „mój prąd”?

Oczywiście ! Dotacja „Moje ciepło” skupia się na pompach ciepła, „Mój prąd” na fotowoltaice. Są to dwa różne przedsięwzięcia i nie ma przeciwskazań do tego aby skorzystać z nich obu.

8Czy dotację „moje ciepło” można łączyć z lokalną dotacją na pompę ciepła?

W regulaminie programu „Moje ciepło” nie ma nigdzie zakazu tzw. podwójnego dofinansowania. Należy natomiast sprawdzić regulamin danej dotacji lokalnej, aby zweryfikować czy właśnie tam nie jest uiszczony taki zapis.

9Czy rekuperacja też jest wliczana do dotacji „moje ciepło”?

Rekuperacja nie jest wliczana do dotacji. Jeśli widnieje już księga wieczysta, a budynek został oddany do użytku, można skorzystać z dotacji „Czyste powietrze”. Wartość dotacji wynosi 5000 zł. (Informacje na stronie : https://czystepowietrze.gov.pl/)

10Czy można dostać dotację, jeśli ma się kredyt hipoteczny na dom, a bank widnieje w księgach wieczystych?

To, że bank widnieje w księgach wieczystych, w niczym nie przeszkadza ! Można dostać dotację, mimo tego.

11Mam oddany budynek i co teraz?

Budynek jest gotowy do odbioru, tylko wtedy jeśli jest zamontowane źródło ciepła. Jeśli chcemy ubiegać się o dotację z programu „Moje ciepło”, należy załączyć dokument potwierdzający odbiór budynku, uwzględniający zainstalowanie pompy ciepła; podczas składania/wypełniania wniosku.

12Czy można przyspieszyć procedurę, z dotacją „moje ciepło” jeśli nie mam jeszcze zainstalowanej pompy ciepła?

Niestety nie. Najpierw musi być zainstalowana pompa, żeby można było wystawić fakturę końcową, która musi być załączona do wniosku o dotację. Nie można również wystawić wcześniej protokołu wykonanych prac, ponieważ prace nie zostały jeszcze wykonane (pompa nie została zainstalowana).

13Czy protokół, który otrzymałem od monterów, w dniu zakończenia montażu, jest uwzględniany do dotacji?

Protokół wykonanych prac, uzupełniony przez monterów firmy Budotom, jest protokołem technicznym, potrzebnym do zarejestrowania pompy w systemie CRO (Centralny Rejestr Operatorów : http://www.cro.ichp.pl/) i nie jest uwzględniany do dotacji.

14Czy usługi związane z dotacjami , są w Budotom płatne?

Klientom firmy Budotom, pomagamy w uzyskaniu dotacji, bez dodatkowych kosztów. Firma świadczy usługi doradztwa dotacyjnego, jedynie osobom, które podpiszą z nami umowę na instalację.

15Moja charakterystyka nie ma uwzględnionej pompy ciepła, a jest zamontowana – co powinienem teraz zrobić?

Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku (gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) można go zaktualizować wraz z zawartą w nim charakterystyką energetyczną.

Jeżeli natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Firma Budotom, nie przeprowadza tego typu audytów.

16Co w przypadku gdy faktura zaliczkowa jest z 2020 a montaż był w 2021, czy przysługuje mi dotacja?

Jeśli faktura zaliczkowa jest z 2020 r. a instalacja pompy, miała miejsce w 2021 r., nie będzie można skorzystać z dotacji. Pierwszym kosztem kwalifikowanym, w przypadku firmy Budotom, jest faktura zaliczkowa. Aby skorzystać z dotacji w programie „Moje ciepło” pierwszy koszt kwalifikowany, musi być datowany najwcześniej na 01.01.2021 r.

17W pozwoleniu na budowę widnieje mąż, a na fakturach żona – jak skorygować dokumenty?

Należy się jak najszybciej skontaktować z firmą Budotom w celu sporządzenia noty korygującej.

18Kto może wykonać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny budynku może sporządzić uprawniony audytor energetyczny lub doradca energetyczny. Audytor powinien posiadać wiedzę z zakresu budownictwa, instalacji elektrycznych oraz ogrzewnictwa i wentylacji.

19Co w przypadku gdy kupiłem dom od dewelopera i na pozwoleniu widnieje deweloper, a faktury za pompę są „na mnie”?

Deweloper powinien wystawić skrócony akt notarialny. Przy składaniu wniosku, w części „inne dokumenty”  należy załączyć to zaświadczenie.

20Kupiłem u was pompę na kredyt i nie posiadam potwierdzenia transakcji, co mam teraz zrobić?

Należy się skontaktować z firmą Budotom, w celu potwierdzenia transakcji i uzyskania poświadczenia.

21Kupiłem dom w stanie surowym, od osoby fizycznej i nie widnieję w pozwoleniu na budowę. Kupiłem pompę, jak mam złożyć wniosek?

Podczas składania wniosku, należy załączyć skrócony akt notarialny, wystawiony przez Dewelopera. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Przeniesienia pozwolenia na budowę nie można dokonać w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone.

22Mam kartę dużej rodziny, ale w międzyczasie rozwiodłem się z żoną, czy w tym przypadku karta dużej rodziny będzie / nie będzie uwzględniona?
Karta dużej rodziny nie ulega unieważnieniu po rozwodzie. Jeśli wnioskodawca posiada kartę, to należy ją załączyć.
23Gdzie znajdę moją dokumentację techniczną i kartę gwarancyjną?

Dokumentacja techniczna na pompę ciepła składa się z karty produktu i etykiety energetycznej. Te dokumenty są do wygenerowania na stronie ZUM:
https://lista-zum.ios.edu.pl/

Karty gwarancyjnej, klient nie jest w stanie samodzielnie wygenerować poprzez system. Należy się zgłosić do firmy Budotom, w celu jej uzyskania. Tylko pracownicy firmy, będą w stanie wygenerować taki dokument.

24Moja etykieta energetyczna wskazuje 7kw, a w rzeczywistości to pompa 9kw, pomimo prawidłowego oznaczenia jednostek zewnętrznej i wewnętrznej, dlaczego?

Faktycznym oznaczeniem mocy pompy ciepła, jest druga liczba w oznaczeniu jednostki zewnętrznej.

25Na pozwoleniu na budowę widnieje mój mąż, który zmarł, czy to oznacza, że nie dostanę dotacji?

Jeśli istnieje wspólnota majątkowa, należy przy składaniu wniosku, dołączyć akt zgonu partnera, akt ślubu oraz skrócony akt notarialny.

26Czy audyt energetyczny/zapotrzebowanie, które zrobił mi wasz handlowiec, mogę uwzględnić do charakterystyki energetycznej budynku?

Tego typu audyty są przeprowadzane jedynie na wewnętrzne potrzeby firmy i nie można ich uwzględnić do charakterystyki energetycznej budynku.

27Kupiłem bliźniaka, mieszkam w jednej części a sąsiad w drugiej. Mamy jedną pompę ciepła na całość, a dom kupiliśmy od dewelopera. jak mam teraz złożyć wniosek o dotację?

Zgodnie z programem priorytetowym „Moje Ciepło” pkt. 7.4 Beneficjenci ppkt. 2) wnioskodawcą może być jedynie osoba wskazana na pozwoleniu na budowę, w innych przypadkach udzielenie dofinansowania jest niemożliwe.

28Mój dom nie ma aktualnego wt2021, czy mogę starać się o dotację?

W pierwszej kolejności, należy wykonać audyt energetyczny. Jeśli budynek spełni normy WT2021, można jak najbardziej ubiegać się o dotację.

29Kto może zostać pełnomocnikiem do mojego wniosku?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat może zostać pełnomocnikiem. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz nr PESEL Pełnomocnika. Pełnomocnik składa wniosek przez Generator Wniosku o Dofinansowanie przy użyciu własnego profilu zaufanego/podpisu kwalifikowanego.

30Jestem w trakcie przepisywania księgi wieczystej, czy mogę złożyć wniosek?

Dokumentacja dotycząca Ksiąg Wieczystych nie jest wymaganym załącznikiem do wniosku. Wymagane jest żeby wnioskodawca widniał na pozwoleniu na budowę.

31Mam u was podpisaną umowę, ale montaż jest przewidziany na przyszły rok. czy wpłynie to na wysokość dotacji?

Dotacja może zostać jedynie udzielona na zamontowaną i opłaconą inwestycję, związaną z pompą ciepła. Fundusz nie podaje informacji na temat zmian co do wielkości dofinansowania.

32Gdzie znajdę informacje na temat wskaźnika EP?

Informacje na temat wskaźnika EP znajdują się w charakterystyce energetycznej budynku, którą można znaleźć w dokumentacji technicznej budynku.

33Czy ktoś z firmy budotom, może wykonać audyt energetyczny?

Firma Budotom nie wykonuje audytów energetycznych.

34Czy mogę uwzględnić pompę ciepła, do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli jest pierwszym źródłem ciepła?

Po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, można uwzględnić pompę w uldze. Więcej informacji na ten temat, widnieje na stronie :  https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

35Kiedy najlepiej wykonać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny, najlepiej wykonać zaraz po zainstalowaniu pompy ciepła.

36Co powinienem wpisać w części „data rozpoczęcia inwestycji”? Kiedy dostałem pozwolenie na budowę, kiedy zaczął się montaż pompy czy chodzi jeszcze o inną datę?

Za datę rozpoczęcia inwestycji, uznaje się datę, która widnieje na fakturze zaliczkowej.

37Czy fakturę za freony, też mam uwzględnić do dotacji?

Fakturę za freony, należy załączyć do wniosku o dofinansowanie.

38Mam fakturę, korektę za smart cloud’a – czy i jak mam ją uwzględnić do dotacji?

Fakturę, korektę za Smart Cloud’a należy załączyć do wniosku o dofinansowanie. Warto pamiętać, aby w części „Wartość pompy ciepła” pomniejszyć kwotę, o wartość Smart Cloud’a.

39Aktualnie przepisaliśmy budynek na osobę niepełnoletnią. Czy osoba niepełnoletnia może starać się o dotację?

Zaleca się w takiej sytuacji, złożyć wniosek przez pełnoletniego pełnomocnika. Dodatkowo załączając akt notarialny.

40Montaż pompy ciepła odbył się, zanim dotacja weszła w życie. Z jaką datą powinienem podpisać się na protokole wykonanych prac?

Na protokole wykonanych prac, powinna widnieć data z ostatniego dnia montażu.

41Jak obniżyć wskaźnik EP?

Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W można obniżyć stosując następujące rozwiązania techniczne:

- poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

- zastosowanie OZE – np. montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej


FAQ DOTACJE CZYSTE POWIETRZE

1Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji jest uzależniona od dochodu. Są trzy poziomy: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Poprzez dokument PIT, jesteśmy w stanie określić, który poziom jest najodpowiedniejszy dla klienta. Przy poziomie podwyższonym i najwyższym, niezbędne jest zaświadczenie z urzędu miasta, gminy lub z MOPS’u o wysokości dochodów na jednego członka rodziny.

2Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodów?

Należy zwrócić się do urzędu miasta, gminy lub MOPS’u. Zależy to od tego gdzie dana aglomeracja ma swoje urzędy.

3Do czego jest mi potrzebne zaświadczenie o wysokości dochodów?

Takie zaświadczenie jest wymagane tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy klient ubiega się o dotację o poziomie najwyższym lub podwyższonym. Wtedy należy wpisać we wniosku numer tego zaświadczenia, wydanego przez miasto, gminę czy MOPS.

4Czy najpierw muszę mieć zainstalowaną pompę ciepła, czy pozyskaną dotację?

Obie konfiguracje są możliwe. Należy jednak zwrócić uwagę, aby w przypadku kiedy klient ma już zainstalowaną pompę ciepła, nie minęło więcej niż pół roku, od daty wystawionej na fakturze zaliczkowej.

5Czy wszystkie pompy klasyfikują się do dotacji z programu Czyste powietrze?

Klasyfikują się wszystkie pompy ciepła, znajdujące się w ofercie firmy Budotom. Firma dysponuje pompami o podwyższonej klasie efektywności. Posiadają odpowiednie certyfikaty, karty produktu i etykiety.

6Czy 500+ wlicza się do dochodów?

500+ nie wlicza się do dochodów.

7Mam zarejestrowaną firmę w domu. czy to wpływa, na dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”?

Firma może być zarejestrowana w domu. Najważniejszą kwestią jest to, czy działalność związana z firmą, jest też wykonywana w tym obiekcie. Jeżeli mniej niż 30% powierzchni, jest przeznaczona na działalność – dotacja może zostać udzielona. Zostaje obliczone o ile procent mniej (z tych 30%) powierzchni, jest przeznaczone na działalność. Następnie system na tej podstawie, kalkuluje ile proporcjonalnie odjąć od wysokości dotacji.

8Jakie kotły klasyfikują się do dotacji? (w przypadku wymiany kotła stałopalnego na pompę ciepła).

Kotły poniżej 5 klasy energetycznej, Kotły na paliwo stałe lub Kotły gazowe (Klient nie może przekroczyć 5600 kwh w skali roku).

9Jak obliczyć wysokość dochodu, jeżeli rozliczam się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu pit-28?

Od przychodu, odejmowana jest wysokość ryczałtu.

10Na kogo powinna być przygotowana umowa z Budotomem?

Umowa z firmą Budotom, zarówno jak i wniosek o dofinansowanie, powinny być wykonane na właściciela, lub współwłaściciela domu. W księdze wieczystej, powinien znajdować się zapis potwierdzający, kto jest właścicielem.

11Jaki jest czas na wypłacenie dotacji?

Dotacja zostaje wypłacona do 3 miesięcy od daty rozpatrzenia wniosku, przez urzędnika.

12Czy faktura zaliczkowa jest wliczana do dotacji?

Faktura zaliczkowa jest wliczana do dotacji, ponieważ jest pierwszym kosztem kwalifikowanym.

13Data rozpoczęcia przedsięwzięcia – jaka to data?

Jest to data wystawienia pierwszej faktury. W firmie Budotom, przeważnie jest to faktura zaliczkowa.

14Czy usługi związane z dotacjami, są w Budotom płatne?

Klientom firmy Budotom, pomagamy w uzyskaniu dotacji, bez dodatkowych kosztów. Firma świadczy usługi doradztwa dotacyjnego, jedynie osobom, które podpiszą z nami umowę na instalację.

15Czy protokół wykonanych prac do dotacji, to ten sam protokół, który dostałem od monterów?

Protokół wykonanych prac, na potrzeby dotacji przygotowuje dział dotacji w firmie Budotom, protokół od monterów to protokół techniczny, na potrzeby rejestracji CRO (Centralny Rejestr Operatorów).

16W trakcie procedury o uzyskanie dotacji, zmarł mój mąż/żona który/a był jedynym właścicielem nieruchomości, co teraz?

Należy skontaktować się z firmą Budotom i poinformować o zmianach, załączając niezbędne dokumenty : akt zgonu, akt ślubu i skrócony akt notarialny.

17Jak przebiega procedura uzyskania dotacji, w firmie Budotom?

Dział Handlowy, informuje Dział Dotacji, o nowym kliencie. Dział Dotacji, kontaktuje się z klientem, wysyła niezbędne formularze i przekazuje informacje na temat programu oraz tego co klient powinien przygotować i podpisać. Następnie sporządzany jest wniosek, który jest wysyłany przez portal beneficjenta. Wersję papierową, podpisuje klient i wysyła do Funduszu. Oczekujemy na decyzję, czy zostanie przyznane dofinansowanie. Na sam koniec dotacja zostaje rozliczona.

18Brałem kredyt i nie mam potwierdzenia płatności i co teraz?

Należy skontaktować się z firmą Budotom, w celu potwierdzenia transakcji i uzyskania poświadczenia.

19Gdzie znajdę kartę gwarancyjną, na pompę ciepła?

Dokumentacja techniczna jest do znalezienia na liście  ZUM :

https://lista-zum.ios.edu.pl/

20Gdzie znajdę dokumentację techniczną na pompę ciepła?

Dokumentacja techniczna jest do znalezienia na liście  ZUM :

https://lista-zum.ios.edu.pl/

21Co to jest i do czego służy, Portal Beneficjenta?

Portal beneficjenta, potrzebny jest do złożenia wniosku. Wyszukamy go w Internecie, po wpisaniu „Portal beneficjenta”. Należy dodać informację o swoim województwie. Klient powinien założyć tam profil. Po jego aktywacji, będzie mógł pobrać wniosek.

22Dostałem list/maila od funduszu. do czego jest mi to potrzebne i co powinienem z tym zrobić?

Wszystko co przesyła Fundusz do Klienta, należy niezwłocznie przekazać do Działu Dotacji, w firmie Budotom. Informacje zwrotne od Funduszu, zazwyczaj dotyczą tego, czy dotacja została przyznana/odrzucona.

23Jak złożyć wniosek o wypłatę?

Wniosek składamy przez portal GWD, przedstawiamy faktyczne koszty poniesione przez klienta. Następnie taki wniosek jest podpisywany przez Klienta i wysyłany do Funduszu.

Klient może też całość tej operacji, wykonać samodzielnie, drogą elektroniczną i wysłać wniosek do Funduszu. Do tego niezbędny jest profil zaufany.

Istnieje też opcja wydruku dokumentów i złożenia wniosku w formie papierowej.

Dokumenty, które należy załączyć to : protokół złomowania pieca, faktury, potwierdzenia transakcji, dokumentacja na pompę ciepła typu : etykieta energetyczna, karta produktu, deklaracja zgodności wg. norm europejskich (lista ZUM), karta gwarancyjna na pompę ciepła, protokół wykonanych prac po zamontowaniu danego źródła ciepła, zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, gdzie jest nadany numer PPE i data przyłączenia instalacji, gdzie jest wykonywana fotowoltaika. Jeśli była wystawiana faktura korekta, należy wysłać fakturę korektę i fakturę końcową albo notę korygującą. Jeśli był brany kredyt, potrzebne jest potwierdzenie, że kredyt wpłynął i że dana faktura została opłacona tym właśnie kredytem (faktura inwestora). 

24Jak złożyć wniosek o przyznanie dotacji?

Wniosek o przyznanie dotacji, składamy w systemie GWD.

25Czy pieniądze trafią na moje konto, czy na konto firmy Budotom?

Pieniądze otrzymane z dotacji „Czyste powietrze”, trafiają na konto klienta.

26Czy mogę łączyć dotację „czyste powietrze” z dotacją lokalną?

W regulaminie programu „Czyste powietrze” nie ma nigdzie zakazu tzw. podwójnego dofinansowania. Należy natomiast sprawdzić regulamin danej dotacji lokalnej, aby zweryfikować czy właśnie tam, nie jest uiszczony taki zapis.


FAQ DOTACJE MÓJ PRĄD

1Jaka jest wysokość dotacji w programie „Mój prąd”?

Wysokość dotacji to 4000 zł na fotowoltaikę.

2Jak przebiega procedura uzyskania dotacji w firmie Budotom?

W pierwszej kolejności, musi być zainstalowana fotowoltaika, a faktury opłacone.Do miesiąca czasu, do naszego klienta przychodzi zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej gdzie jest nadany numer PPE. Zaświadczenie i numer, są niezbędne do złożenia wniosku. Następnie składamy wniosek w systemie GWD. Uzupełniamy dane osobowe, numer pesel, numer PPE oraz załączamy potrzebne dokumenty tj. : faktury, potwierdzenia transakcji, zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, dokument potwierdzający korzystanie z net-billingu albo przechodzenie na net-billing i ewentualnie pełnomocnictwo. Całość wysyłamy elektronicznie do Funduszu.

3Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każda osoba pełnoletnia lub pełnomocnik.

4Co w przypadku gdy fotowoltaika została zamontowana przed net-billingiem?

W tej edycji programu „Mój prąd”, dofinansowania dostają tylko osoby, które korzystają z systemu net-billingowego. Jeśli Klientowi zależy na dotacji, powinien dostosować fotowoltaikę pod net-billing. Inaczej nie dostanie dofinansowania.

5Kiedy mogę spodziewać się wypłaty dotacji?

Fundusz nie podaje tego typu informacji.

6Co jeśli na męża są faktury a na żonę jest umowa z dystrybutorem sieci?

Klient powinien skontaktować się z firmą Budotom, w celu wystawienia faktury-korekty, czy noty korygującej.

7Co jeśli mam kredyt i nie mam potwierdzenia transakcji?

Należy skontaktować się z firmą Budotom, w celu potwierdzenia transakcji i uzyskania poświadczenia.

8Co jeśli jeszcze nie mam zaświadczenia operatora sieci dystrybucyjnej?

Bez zaświadczenia operatora sieci dystrybucyjnej, klient nie może złożyć wniosku. Należy poczekać na otrzymanie zaświadczenia.

9Jakich dokumentów potrzebuję do złożenia wniosku?

Faktury, potwierdzenia transakcji, zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, numer PPE, data przyłączenia instalacji, dokument potwierdzający korzystanie z net-billingu i ewentualnie pełnomocnictwo.

10Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie elektronicznie, w systemie GWD (do którego trzeba mieć profil zaufany).

11Co jeśli nie mam profilu zaufanego?

Należy poprosić o pomoc osobę, która posiada profil zaufany i pomoże nam przy złożeniu wniosku.

12Czy wysokość dotacji jest uzależniona od dochodów?

Wysokość dotacji nie jest zależna od dochodów.

13Gdzie znajdę numer PPE?

Numer PPE można znaleźć w zaświadczeniu operatora sieci dystrybucyjnej oraz w umowie między klientem a firmą Budotom

14Jaka jest różnica między numerem PPE krajowym, a międzynarodowym?

Przy numerze krajowym, na początku znajdziemy oznaczenie PL590. Numery międzynarodowe mają różne oznaczenie, w zależności od kraju.

15Jaką mam wpisać datę rozpoczęcia inwestycji?

Datą rozpoczęcia inwestycji, jest data widniejąca na fakturze zaliczkowej (lub data innego pierwszego kosztu).

16Na co dokładnie jest przeznaczona dotacja z programu „Mój prąd”?

Dotacja jest przeznaczona na założenie fotowoltaiki, a nie na jej rozbudowę.


Kontakt